Knillis wil via referendum mening over Theater onderzoeken

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-09-2020 In het vooruitzicht van de beslissing die de gemeenteraad op 6 oktober a.s. gaat nemen, onderzoekt de Vereniging  Knillis de mening van de Bossche burgers over de nieuwbouw TheateradParade. Want Knillis vindt dat daarover uiteenlopende meningen bestaan.
Het is, aldus Knillis, moeilijk in te schatten hoe de Bossche bevolking in meerderheid over deze plannen denkt. Wij kunnen ons voorstellen, dat de gemeenteraad een meer objectieve vaststelling van het gevoelen van de Bossche bevolking dienaangaande zou wensen, alvorens een definitief besluit te nemen. Een koninklijke weg daartoe zou zijn, dat de gemeenteraad zich door een raadplegend referendum laat voorlichten.
Het enig mogelijke initiatief tot een referendum kan slechts van de gemeenteraad zelf uitgaan, nu het raadgevend referendum is afgeschaft (Art. 3 Gem Verord. Referenum).
Verzoeken om referendum
Inmiddels zijn er al 12 verzoeken ingediend bij het gemeentebestuur om een referendum te houden over het Theater aan de Parade.
Met het oog daarop heeft de vereniging Knillis op 24 september a.s. een vergadering uitgeschreven, waarop wij graag zouden vernemen, welke fracties in de Bossche gemeenteraad bereid zijn een voorstel tot het houden van een raadplegend referendum met betrekking tot het Theater zouden willen indienen of steunen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 24 september om 20.00 uur a.s. in De Knillispoort.