Paul Masselink lijststrekker Stadspartij Knillis

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-12-2009 | Gewijzigd op: 16-02-2012

Lijsttrekker Stadspartij Knillis Paul Masselink.
foto © paul kriele, 16 december 2009.

Stadspartij Knillis heeft Paul Masselink uitverkozen tot lijststrekker voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Dat gebeurde op de Algemene Ledenvergadering unaniem.

Bij de eerste 6 kandidaten staan 4 prominente leden, te weten Paul Masselink, Jolanda van den Wildenberg, Frans van Gaal en Wilma van Dartel. Allen hebben zich al langere tijd  in de gemeenteraad verdienstelijk gemaakt.


Ook Nico van den Heuvel, fractiemedewerker en Commissielid, is sterk betrokken bij de locale politiek. Monique Venrooij-Smolders heeft zich laatstelijk, met name voor de hostelproblematiek, erg ingezet.
Masselink is erg tevreden over de samenstelling van de kieslijst en spreekt over een 'evenwichtig lijst, die met zeven nieuwe gezichten getuigt dat de partij ambitie heeft en getuigt van een verfrissende aanpak.'