Schermers en Hoskam dingen naar wethouderspost VVD

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2014 | Gewijzigd op: 11-04-2014
Nieuwe strijd rond wethoudersschap VVD. 
>> zie ook onderaan artikel: Schermers berispt om liefdesmanoeuvre naar Rosmalens Belang.

De strijd om het wethouderschap binnen de VVD begon al vorig jaar tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VVD in Hotel Central op 11 mei 2013. Maar nu de raadsverkiezingen over een half jaar plaatsvinden wakkert de  stoelendans in de politieke arena weer op.
In die ALV diende toen raadslid Govert Schermers zich aan als toekomstig wethouder. Dat feit op zich is al merkwaardig, vond onze redactie. Bovendien profileerde Schermers zich in afwezigheid van de huidige wethouder Jan Hoskam, die op vakantie was in Wenen.
Maar het bleek na onderzoek, niet zo zeer achterkamertjespolitiek. Jan Hoskam wist er van en het was, aldus toen Govert Schermerrs een normale procedure. 
Zie artikel van vorig jaar: Opvolger van wethouder Jan Hoskam dient zich al aan dd. 13-05-2013.

VVD-raadslid Govert Schermers en de huidige VVD-wethouder Jan Hoskam dingen beiden naar een wethouderspost. foto © paul kriele, 11 maart 2013 [boven].

Hoskam en Schermers zeiden gisteren allebeide, dat ze het nog te vroeg vindenop die kandidatuur voor een wethouder in te gaan. Hoskam: 'Die situatie speelt pas na de verkiezingen.' Het was geen ontkenning, maar ze richten hun pijlen op dit moment op de het lijsttrekkerschap, waarover op 7 mei in de VVD-vergadering wordt beslist. Het bestuur heeft onlangs haar voorkeur voor Jan Hoskam  uitgesproken.

Schermers: ‘De kandidaatstelling is ook goed voor de transparantie richting de leden. Misschien is de VVD tegen die tijd zo groot dat we een tweede wethouder mogen leveren,' aldus Schermers vorig jaar mei. Gisteren merkte Schermers op: 'Als ik nu als lijsttrekker ga functioneren, dan sta je op de starterstreep alvast sterker.'


Vorig jaar zei  fractievoorzitter Ralph Geers  wel, dat ook Jan Hoskam zich voor de verkiezingslijst van 2014 kandidaat stelt, zowel als fractievoorzitter en ook als wethouder.
Off the record hebben vorig jaar enkele VVD-ers aangegeven nu niet, en ook niet bij de vorige kandidaatstelling als opvolging van Roderick van de Mortel, Jan Hoskam als nieuwe wethouder te zien... Kort gezegd zei een van die bronnen: 'De VVD heeft een sterk bestuur nodig '.

Schermers berispt door fractie vanwege buiten partijgedrag
Govert Schermers, die kandidaat wethouder wil zijn, en zich heeft aangemeld voor het lijsttrekkerschap van de VVD, wordt nu berispt omdat hij zich meermalen heeft georiënteerd bij Rosmalens Belang. Dat  meldt het BD dd. 10 en 11 april 2014]
Schermers ontkent het 'meermalen', maar heeft wel in 2011 met fractieleider van RB Jos van Son kontakt gehad. Die manoeuvre wordt hem kwalijk genomen. Ook al schreef Schermers intussen een excuusbrief, hij zal op de Algemene Ledenvergadering van 7 mei verantwoording afleggen. Maar de fractie vindt dat hij dat ook voor hen moet doen.

Reactie Rosmalens Belang
Jos van Son reageert dat '...deze kwestie in 2013 is uitgesproken met de toenmalige  voorzitter van de VVD Jos Nieveen.  Van Son legt de kwestie terug bij ' een interne aangelegenheid van de VVD, waardoor dit verhaal weer boven tafel komt. Wij hebben egen enkel belang om onze relaties noch met Hoskam noch met Schermers te beschadigen. Rosmalens Belang heeft altijd op eigen kracht geopereerd.'


Terug naar boven