Gemeente: Geen City Beacons, maar wel digitale schermen in binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-12-2017 | Gewijzigd op: 22-12-2017
 In antwoord op vragen van VVD -raadslid Robert Janssen [bioef dd. 20-10-2017] antwoordt B&W [brief dd.19-12-2017]
geen heil te zien in zgn. City Beacons [hightech informatiezuilen], maar wel andere ICT-middelen, zoals Wifi en beeldschermen gaat toepassen. Deze eigentijdse [City Marketing] middelen voor de stadspromotie komen te staan op de arcade van het busstation op het stationsplein. Die schermen krijgen een brede opzet qua informatie: bereikbaarheid, info over evenementen en [kosten dekkende] commerciële reclame. Maar B&W zeggen er wel bij dat ze door aanschaf, onderhoud en doorontkwikkeling kostbaar zijn.


Op deze arcade van het busstation 
komen volgend jaar digitale infoschermen.

foto © paul kriele, 30 november 2007.
.......................................................................................
Zgn. City Beacons, zoals ze in 
Eindhoven staan, komen er in Den Bosch niet...