VVD-vragen over toekomst huize Bloemenkamp

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2018 | Gewijzigd op: 11-10-2018
De Bossche VVD heeft  bij monde van Mikhael Hack vragen gesteld nav de toekomstige sluiting van de Zusterflat (Huize Bloemenkamp).  Aanleiding is dat in 2019 een eind komt aan de huurtermijn van deze flat. Dan lopen 90 daar wonende studenten het risico op straat te komen staan.

1. Deelt het College de mening van de VVD dat studenten een belangrijke bron van innovativiteit en vitaliteit zijn voor ‘s-Hertogenbosch, en dat zij daarom voldoende woonruimte in onze stad verdienen?

2. Is het College bekend met de situatie in de Zusterflat, waar ongeveer 90 studenten hun woonruimte dreigen te verliezen?

3. Welke mogelijkheden ziet het College om de Zusterflat beschikbaar te houden voor studentenhuisvesting?

4. Welke locaties ziet het College, gegeven de huidige woningnood, als kansrijk om structureel toe te voegen aan het aanbod van studentenwoningen in ’s-Hertogenbosch?

5. Hoe gaat het College verder aan zijn ambitie gestalte geven om ’s-Hertogenbosch aantrekkelijker te maken voor studenten en deze groep dus ook te voorzien van voldoende woonruimte?