Nog meer onjuistheden verkeersveiligheid [rotondes]

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2012 | Gewijzigd op: 24-09-2012
Niet het CDA, maar VVD en Rosmalens Belang hebben al eerder ingezet op de verkeersveiligheid in de stad. Dat blijkt uit hun inspraak op 27 oktober 2010, toen de fractie schriftelijk vragen stelde over de (on)wenselijkheid van de aanleg van rotondes. Na een ongeval gebeurde dat -in het vragenhalfuurtje - nog eens op 5 juli 2011.
 
Uit een daarop door het College ingestelde studie naar de veiligheid op rotondes bleek:
-De zes onderzochte rotondes met fietsverkeer in twee richtingen, voldoen aan de inrichtingseisen en grotendeels aan de richtlijnen.
-Dergelijke rotondes leiden niet tot een verhoogd ongevallenbeeld.
Conclusie van B&W: Het onderzoek geeft geen aanleiding dit soort voorzieningen te heroverwegen.

Maar VVD en Rosmalens Belang bekritiseren de ongevallenanalyse waarvan -bij dit onderzoek - uitgegaan. Beide fracties hebben grote twijfels over de juistheid van de gegevens. Met name de vaker door beide fracties ter discussie gestelde situatie Vlietdijk-Laaghemaal blijft ons een ‘doorn in het oog’. Echter, ook het gegeven dát er onduidelijkheid is over cijfers, vinden wij niet wenselijk