VVD stelt ALV uit ivm vertraging herindeling Maasdonk

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-08-2013 | Gewijzigd op: 23-08-2013
De Bossche VVD stelt de geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 september uit tot 30 september 2013, de uiterste datum om een lijsttrekker  [bij gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014] te kunnen kiezen.
De plannnen rond de herindeling Maasdonk, die uitgesteld dreigen te worden, noopt de VVD, volgens voorzitter Jos Nieveen, tot deze actie.

Lijsttrekkerkandidaten
Wanneer de gemeenteraden instemmen met de herindelingsplannen zal de VVD voor afdelingen 'Den Bosch' de regels op dit punt moeten aanpassen en een afwijkende procedure moeten vaststellen. Hierdoor zal de interne lijsttrekkersverkiezing en de definitieve kandidatenlijst enkele maanden worden opgeschoven. Met het genoemd uitstel krijgt het hoofdbestuur de gelegenheid een alternatief tijdpad tijdig te presenteren, zegt Nieveen. 

Er hebben zich drie leden kandidaat gesteld voor de tussentijdse raadsverkiezingen [dd. 12 november 2013] voor gemeenten die met herindeling te maken hebben,