VVD vindt hondenpoepbeleid beperkt en niet sluitend

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-01-2014 | Gewijzigd op: 23-01-2014
De gemeente gaat, na vragen van de VVD* over het hondenpoepbeleid, de hondenuitlaatplaatsen beter verzorgen, maar geeft niet op alle verzoeken een bevredigend antwoord: Kort gezegd: 'Meer afvalbakken is niet nodig en vaker schoonmaken is budgettair niet haalbaar’.

*In een brief [20 december 2013] stelde de VVD diverse kritische opmerkingen rond het hondenpoepbeleid. Zie onderaan artikel. 


De gemeente [in brief van 21 januari 2014] erkent de punten van kritiek, zoals die ook al door wijk-en bestuursraden werden gemeld.

In een overzicht geeft zij aan wat er zo al aan gedaan [gaat worden]/wordt:

-Bijv. het zoeken naar een alternatief in Hintham Zuid
-Dat er beperkte hondenuitlaatplaatsen zijn komt ook door de ‘kleinschaliger’ groenvoorzieningen in bepaalde wijken, zoals aan de Parallelweg en langs het Van Lanschotpad,
-Ondanks dat uitlaatplaatsen hier en daar te nat zijn, verkiest de gemeente er toch voor de uitlaatplek zo te laten.
-De gemeente laat de kruipruimten die onder hekken is ontstaan, dicht maken. Langs het voetpad bij de Guido Gezellelaan zijn de tegels verzakt.
-Op het commentaar van te weinig schoonmaken, reageert de brief veelzeggend: ‘Er is te weinig budget voor om dat twee maal per week te doen…’.
- Het gemeentelijk antwoord schrijft verder op te weinig of geen afvalbak op uitlaatplaatsen: ‘In 90% van de gevallen is in de buurt een afvalbak op 200 meter nabij.’
-In het algemeen zijn er te weinig hondenuitlaatplaatsen: ‘In de binnenstad of op de Muntel en in een jongere wijk [zoals De Groote Woelen met te hoge druk op het jonge groen] zijn de mogelijkheden beperkt.’
-Tot slot erkent de gemeente dat op bepaalde plaatsen, zoals in het Prins Hendrikpark er overlast bestaat van snel langs rijdende [brom-]fietsen. De brief: ‘Hier richten we een strengere handhaving op [resultaat:137 processen verbaal in twee jaar tijd], maar ook 27 keer een verbaal voor loslopende honden !’
Het Prins Hendrikpark wordt misbruikt door fietsers en bromfietsers die hondenuitlaters hinderen, maar er zijn ook verbalen uitgedeeld vanwege loslopende honden.

foto © paul kriele,4 oktober 2010.

* ** De VVD stelde per brief o.a.: De gemeente besteedt te weinig en verkeerd zorg aan de hondenuitlaatplekken: óf ze liggen verkeerd bij drukke wegen of onderaan flatgebouwen. Het ontbreekt  er vaak aan afvalbakken en er wordt niet  geregeld schoongemaakt. Er wordt wel prioriteit gelegd op de inning van boetes, maar te weinig aan het tegengaan van overlast, aldus VVD-raadslid Govert Schermers.


Terug naar boven