Einde Bewonersvereniging ít Zand in zicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-03-2016 | Gewijzigd op: 14-03-2016
Het stoppen van het voltallige bestuur van de bewonersvereniging ’t Zand en ook de sleetse toestand van de vereniging kan een schakelpunt worden in het voortbestaan van de Bewonersvereniging ‘t Zand. Het bestuur met voorzitter Nico van den Heuvel en secretaris Hans Nuijten en de leden Hein van Staveren en Elize Beckers, ziet daarin aanleiding een vergadering uit te schrijven om het voortbestaan aan de leden over te laten:
-óf om de leden de vereniging nog een kans te geven en een nieuw bestuur willen kiezen
-óf dat de vereniging wordt ontbonden en verder volledig opereert onder de paraplu van de Blb /wijkraad binnenstad waarmee al in 2011 een fusie werd aangegaan.

 Nico van den Heuvel, misschien wel de laatste voorzitter van de Bewonersverenigin'g t Zand.

In een rondschrijven verwijst het bestuur naar deze situatie en schrijft alsnog een Algemene Ledenvergadering [ALV] uit
Afhankelijk van de aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering - ook [eventueel door buitenstaanders] voor een bestuursfunctie - worden datum en plaats van de ledenvergadering vastgesteld.
Nico van den Heuvel zegt in een toelichting dat de vereniging slapende is en er nauwelijks een lid op een vergadering komt opdagen, een ledenlijst ontbreekt en er is geen huishoudelijk reglement [bekend].

Pop-up vereniging
Wat activiteiten betreft zijn we een soort pop-up vereniging geworden, die optreedt bij incidentele acties, zoals bij de nieuwbouw van Essent en momenteel ageert tegen de goederentreinen die door Den Bosch gaan lopen. Met Henk Schuurs en San de Kort wil Van den Heuvel zijn handen vrij houden om samen in de actiegroep ‘Goederentreinen Nee ‘ op te trekken. Die opzet/aanpak werkt veel efficiënter. Na 20 jaar * zijn we zo goed als dood,’ aldus Van den Heuvel. ‘In principe stoppen we.’ 

*Uit een verslag blijkt dat voor de oprichting van de Bewonersvereniging ’t Zand statuten werden gebruikt die dateren van 1977... Doel was om de leefomgeving in de wijk gelegen tussen Dommel en station te verbeteren.