Bossche Groenen: Maywegbewoners nog steeds ontevreden

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2018 | Gewijzigd op: 01-06-2018
Ook de Bossche Groenen, die al vanaf het begin op gekomen is voor de belangen van de Maywegbewoners, constateert dat er van de gemaakte afspraken weinig tot niets is terecht gekomen.
Een van die niet verwezenlijkte beloftes is het wegnemen van de hinderlijke lichtinval door lantaarns op het parkeerdek. Ook hindert het de bewoners de begroeiïng aan het hek langs de rijweg van de Mayweg die er miserabel bij staat.
De gemeente laat ook steken vallen: Na de uitwerking van het concept van de herinrichting van de Mayweg met zijstraten, is er verder niets uitgevoerd. Het bewonersparkeren is nog steed niet geregeld. De gemeente koos er voor eerst het Julianaplein aan te pakken 

Daarom stelt de Bossche Groenen kritische vragen overd die hinderlijke  LED-verlichting , over het nog niet uitplaatsen van vergunninghoudersplaatsen van de Mayweg en zijstraten en over het niet uitvoeren door NS  van het beplantingsplan en over het opschuiven van de herinrichting van de Mayweg naar tweede helft 2019 . 

Bericht van 22 februari 2018 Klachten over lichtinval op huizen langs Mayweg
De gemeente antwoordt op de klacht van de bewoners langs de Mayweg [brief Bossche Groenen dd. 21-11-2017] over de felle verlichting vanuit de nieuwe parkeergarage dat de hoge lichtmasten op het dak van de garage de oorzaak zijn. Daarom zullen deze lampen, die zowel het dak als het maaiveld verlichten, van beschermende armaturen worden voorzien. Met  NS zal worden overlegd om het daardoor ontstane gebrek aan licht op het dak op te vangen door  lampen aan de ballustrades van het dek aan te brengen. Dat karwei wordt binnen 10 weken uitgevoerd,  aldus de brief [dd. 20022018] van B&W. 

De nieuwe parkeergarage van NS langszij de Mayweg.

foto's © paul kriele, 22 februari 2018.

Berichtvan 15 april 2017 Bouw parkeergarage Mayweg
De parkeergarage van Pro Rail langszij de Maijweg is in aanleg.
De deels ondergrondse parkeergarage tussen het spooremplacement en de Maijweg is in aanbouw. Daar komt plek voor 800 auto's waaronder  een honderdtal voor omwonenden.
Ook zal de garage op verzoek van omwonenden met groen worden bekleed. Het streven is om de garage eind augustus 2017 klaar te hebben. 

Zie ook artikel Eind 2017 Maijweg e.o. autovrij   dd. 15 december 2016. 

Het spoorwegemplacement
links en de Mayweg rechts, waartussen een deels ondergrondse parkeergarage wordt aangelegd
.
foto's © paul kriele, 5 april 2017.
.............................................................

Bericht van maart 2017 Kritiek op gunning parkeerplaatsen in en om de Mayweg
In de nieuw te bouwen parkeergarage van ProRail aan de Mayweg zijn nu al parkeerplekken aan zaken, bedrijven en instanties uit de buurt gegund. Dat is tegen het zere been van de omwonenden.
Maar er is meer:  misbruik van kaartjes vergunningenhouders, het ongepast gebruik maken van aan bewoners gegunde parkeerplekken.
De fractie vraagt namens de bewoners van de  Maijweg verder: komen er borden  dat het hier om vergunningenhouders gaat? Krijgen bewoners een garantie op een pek in de garage?,  aldus De Bossche Groenen, die de gemeente ook naar een inventarisatie vraagt van het aantal beschikbare -openbare- plaatsen en plaatsen voor vergunninghouders in 't Zand. 
De fractie vraagt ook nog:  Wat zijn ijn dit opzicht de regels en restricties voor bedrijven?En...   of er soms nog een begeleidingsgroep komt waarin alle betrokkenen een plaats hebben?  
 
Maijweg

Plek voor nieuwe parkeergarage ProRail.foto © paul kriele, 2 oktober 2015.
................................................................................. 


Terug naar boven