'Kaaihal' bij Tramkade gaat definitief niet door

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2019 | Gewijzigd op: 26-11-2019
De Kaaihal op de Tramkade gaat definitief niet door. Tenminste de politiek ziet het niet zitten, zo bleek in de commissievergadering van maandag 25 november 2019, waar een redacteur van het Brabants Dagblad bij aanwezig was. 
Tenminste eenmeerderheid vindt dat de einddatum van 2025 die partijen in het proefproject hadden vastgelegd, cruciaal om er voor tien jaar geld in te steken. Binnen die tien jaar kon de Kaaihal ook nog als 'opvanglocatie' voor hrt afgrbtoken TheatrtadParade dienen. 
Maar niet meer voor het ontwikkelen van de Kop van 't Zanden Orthenpoort. Hierdoor gaat de Tramkade weer terug naar de gemeente. Daarom kan de gemeente geen garantie voor het voortbestaan van die hal en evenmin voor de gebiedsontwikkeling geven  omdat op 't Zand niet alles gemeente-eigendom is.

Bericht van 13 november 2019 De  gemeente draait bij wat Kaaihal betreft maar Jan  van der Putten vindt ivm haalbaarheidstermijn oud nieuws

Gemeente geeft in nieuwe visie voor kop van 't Zand [Stadsdelta] ruimte aan de bouw tijdelijk theater [Kaaihal] bij Tramkade.


Min of meer onverwacht, maar wel kort na het bericht over de Stadsdelta [zie bericht Stadsdelta   dd. 7-11-2019], verschijnt een bericht over de ontwikkeling op de Tramkade, waar Jan van der Putten [Verkadefariek] en aanvankelijk ook TheateradParade een -tijdelijk- theater -genaamd Kaaihal- willen/wilden neerzetten. 
Terrein voormalige veevoederfabriek
beter bekend als de Tramkade,
met  vooraan de Kaaihallen gelegen langs
de Veemarktweg en rechts onder de
bioscoopzalen van de Verkadefabriek. 
..........................................................................

In een nieuwsbericht van wethouder Mike van der Geld staat [kort samengevat] te lezen: De Stichting 'Alles voor de Kunst' wil een tijdelijke Kaaihal. Hoewel die niet helemaal in het bestemmingsplan past gaan we toch in overleg met de stichting om een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan te regelen. Zoals eerder dit jaar Van der Geld  in een interview liet blijken '..is de gemeente er ook enthousiast over. De tijdelijke Kaaihal kan zeker iets toevoegen aan het culturele aanbod. En ook in het gebied rond de Tramkade. Maar we dienen ook op verschillende praktische zaken en ontwikkelingen in het gebied te letten. Gezamenlijk hebben we die goed met elkaar in beeld en afgesproken. Wij als gemeente pakken onze rol en de Stichting ook.”

Duidelijk is een twistpunt, als gevolg van die 'Stadsdeltaontwikkeling' dat de stichting 'Alles voor de Kunst' tien jaar nodig heeft om  haar investeringen voor die Kaaihal terug te verdienen. Dat is ook overwonnen doordat de gemeente  toestemt dat de hal daar  -telkens met een bepaalde periode - langer dan tot 2025 mag staan. Maar daarbij stelt zij wel dat die Kaaihal niet de definitieve vorm is voor een eventuele culturele accommodatie in dat gebied aan de Tramkade.....  
Daar voegt zij nog aan toe dat de hal dient voor uiteenlopende activiteiten, met name ook voor jongeren. De stichting biedt de hal aan voor [culturele] plannen van anderen en maakt zelf geen programmering. 
Het College van B&W zal helpen bij de realisering en is van plan bij te dragen door de grond 'om niet' ter beschikking te stellen. 'Alles voor de Kunst, waarvan verwacht wordt dat zij met omwonenden en gebruikers van de Tramkade in overleg gaat, mag vijf jaar lang de parkeerinkomsten innen.'

Bericht 22 mei 2019 Initiatiefnemers Kaaihal weerleggen afkeuring gemeente voor nieuw theater op plek Kaaihallen/Tramkade.
Tramkade
De Kaaihallen in  culturele
hotspot  van 's-Hertogenbosch. 
Overigens nabij de Veemarktkade
gelegen..
Achteraan de silo's en
rechts vooraan de Verkadefabriek.


tekening © biermanhenket
 
..................................................................................

De twee initiatiefnemers voor een nieuw theater op de plek van de Kaaihallen aan de Tramkade houden coute que coute vast aan een  hun plan voor een nieuw theater op die plek. Gijsje van Honk [TheateradParade] en Jan van der Putten [Verkadefabriek] bestrijden de argumenten van de gemeente om dat plan uit te voeren. Zo meldt het Brabants Dagblad [dd.16 mei 2019]. De argumenten van de gemeente zijn: de exploitatie zou onzeker zijn. Maar zeggen Honk en Van der Putten: Dat is onze zaak en onze verantwoordelijheid. De gemeente loopt geen enkel risico
Waar de verantwoordelijke wethouder Huib van Olden stelt dat hij daar niets van afwist, reageren beiden dat ons aandeel van € 2,1 miljoen al vanaf november 2018 bekend was. 

Bericht van 14 mei 2019 Gemeente geen nieuw theater op plek Kaaihallen
Links de Kaaihallen naast
de oude silo's van Koudijs.


foto © paul kriele, 25 mei 2011.
Ontwapenend nieuw van de gemeente, die zij in een Informatiebrief dd. 14052019 aan stipt, is het aspect nieuw theater.  Dat nieuw klonk al uit de ambitie van de stichting 'Alles voor de Kunst' en TheateradParade van begin 2019. Dat voorstel om het nieuwe theater om de Kaaihal bij de Tramkade te realiseren, meldt de gemeente nog eens onder de kop ' Verkenning naar Culturele plek op Kop van 't Zand'. Meer specifiek: 'een toekomstgerichte plek met een ander aanbod [!]  dan nu. Maw:  meer dance, urban, experimenten evenementen voor jongeren. Zo'n plek past bij onze ambitie als Cultuurstad van het Zuiden [!!].
De gemeente meldt nu dat zij met de stichting 'Alles voor De Kust' en met het  TheateradParade de mogelijkheden heeft onderzocht Maar dan de anti- climax, ofwel de teleurstelling: Voor 5 jaar of wat langer en financieel en passend in de omgevingsvergunning is dat niet haalbaar. Met name door het kostenplaatje. Bovendien is pas in juni 2020 zeker [en dan dreigt er sedert kort een kort geding,red.]  of een nieuw theater gebouwd wordt.. 
Daarom is de conclusie: Het is nu niet mogelijk te besluiten om het beschikbare geld voor een tijdelijke theatervoorziening in te zetten.
Omdat de gemeente zegt : graag een culturele hotspot op de Kop van 't Zand te wensen: gaan we verder de mogelijkheden onderzoeken.  Er volgen nieuwe gesprekken met partijen.' 


Terug naar boven