Initiatiefnemers theater 'Kaaihallen' in verzet gemeente argumenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-05-2019 | Gewijzigd op: 20-05-2019
Initiaitefnemers Kaaihal weerleggen afkeuring gemeente voor nieuw theater op plek Kaaihallen/Tramkade.
Tramkade
De Kaaihallen in  culturele
hotspot  van 's-Hertogenbosch. 
Overigens nabij de Veemarktkade
gelegen..
Achteraan de silo's en
rechts vooraan de Verkadefabriek.


tekening © biermanhenket
 
..................................................................................


De twee initiatiefnemers voor een nieuw theater op de plek van de Kaaihallen aan de Tramkade houden coute que coute vast aan een  hun plan voor een nieuw theater op die plek. Gijsje van Honk [TheateradParade] en Jan van der Putten [Verkadefabriek] bestrijden de argumenten van de gemeente om dat plan uit te voeren. Zo meldt het Brabants Dagblad [dd.16 mei 2019]. De argumenten van de gemeente zijn: de exploitatie zou onzeker zijn. Maar zeggen Honk en Van der Putten: Dat is onze zaak en onze verantwoordelijheid. De gemeente loopt geen enkel risico
Waar de verantwoordelijke wethouder Huib van Olden stelt dat hij daar niets van afwist, reageren beiden dat ons aandeel van € 2,1 miljoen al vanaf november 2018 bekend was. 

Bericht van 14 mei 2019 Gemeente geen nieuw theater op plek Kaaihallen
Links de Kaaihallen naast
de oude silo's van Koudijs.


foto © paul kriele, 25 mei 2011.
Ontwapenend nieuw van de gemeente, die zij in een Informatiebrief dd. 14052019 aan stipt, is het aspect nieuw theater.  Dat nieuw klonk al uit de ambitie van de stichting 'Alles voor de Kunst' en TheateradParade van begin 2019. Dat voorstel om het nieuwe theater om de Kaaihal bij de Tramkade te realiseren, meldt de gemeente nog eens onder de kop ' Verkenning naar Culturele plek op Kop van 't Zand'. Meer specifiek: 'een toekomstgerichte plek met een ander aanbod [!]  dan nu. Maw:  meer dance, urban, experimenten evenementen voor jongeren. Zo'n plek past bij onze ambitie als Cultuurstad van het Zuiden [!!].
De gemeente meldt nu dat zij met de stichting 'Alles voor De Kust' en met het  TheateradParade de mogelijkheden heeft onderzocht Maar dan de anti- climax, ofwel de teleurstelling: Voor 5 jaar of wat langer en financieel en passend in de omgevingsvergunning is dat niet haalbaar. Met name door het kostenplaatje. Bovendien is pas in juni 2020 zeker [en dan dreigt er sedert kort een kort geding,red.]  of een nieuw theater gebouwd wordt.. 
Daarom is de conclusie: Het is nu niet mogelijk te besluiten om het beschikbare geld voor een tijdelijke theatervoorziening in te zetten.
Omdat de gemeente zegt : graag een culturele hotspot op de Kop van 't Zand te wensen: gaan we verder de mogelijkheden onderzoeken.  Er volgen nieuwe gesprekken met partijen.' 


Terug naar boven