Wijk 't Zand deelt mee in 5 miljoen voor proef gasvrije wijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2020 | Gewijzigd op: 26-10-2020
’t Zand is 1 een van de 19 gemeenten die een rijksbijdrage van 5,4 miljoen krijgt voor de proeftuin aardgasvrij. Dat volgt uit een bekendmaking van de  Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren. 71 gemeente hebben een  voorstel ingediend.  In de proeftuin gaan we  in een deel van ’t Zand kennis en ervaring opdoen om haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Mike van der Geld:' “Een prachtig voorbeeld van een mooie samenwerking. De inzet van een aantal enthousiaste bewoners voor dit plan is enorm. En dat heeft ook zeker geholpen om van ’t Zand een landelijke proeftuin te maken. De proeftuin brengt ons dichterbij onze doelstelling van ’s-Hertogenbosch om in 2050 Klimaatneutraal te zijn.

In die aanpak zitten: de partners: buurtinitiatief ’t Ecozand, woningcorporaties  Zayaz, BrabantWonen en Charlotte van Beuningen, Enexis, Enpuls, Waterschap Aa en Maas en Farent.

Doel proeftuin
Het doel is om te leren van deze proeftuinen. Hoe komen verschillende wijken tot een aardgasvrije buurt? En hoe is dat verder uit te breiden? Hiervoor is het nodig dat we onze woningen en andere gebouwen op een andere, duurzame manier gaan verwarmen. In een deel van ’t Zand gaan we hiervoor nu echt stappen zetten. 
Inzet bewoners
De keuze voor ’t Zand als proeftuin is zeker te danken aan de inzet van de bewoners zelf. Een aantal gemotiveerde bewoners, bekend onder de naam ’t Ecozand, heeft de stap gezet voor verduurzaming van hun buurt. Met hun idee zijn ze naar de gemeente en de woningcorporaties gegaan. Samen hebben we het idee verder gebracht tot een helder uitvoeringsplan. Dat het plan uit de buurt zelf kwam, heeft de selectiecommissie erg gewaardeerd. 
Proeftuin en werkwijze
Volgens het plan worden de woningen in het proeftuingebied in de toekomst verwarmd met zonnewarmte. Hiervoor komen panelen op de daken die en warmte en elektriciteit opwekken (PVT panelen). De warmte wordt opgeslagen in de bodem en via een netwerk verdeeld over de woningen.  Warmtepompen vervangen de cv-ketels in de woningen. Hiermee wordt dan de gewenste temperatuur bereikt. 
Als eerste worden een aantal huurwoningen van Zayaz aangepast, natuurlijk in overleg met de bewoners. Als dit succesvol is, wordt het warmtenet verder uitgebreid, De proeftuin duurt acht jaar. In deze periode komen ook de particuliere woningen en bedrijfspanden aan de beurt. Gebouweigenaren hebben altijd de keuze of zij wel of niet deelnemen


Bericht van 20 februari 2020: Wordt  ’t Zand proeftuin voor gasvrije wijk?
De ambitie van de gemeente is in 2050- als odnerdeel van het Klimaataccoord-  een duurzaam en CO2-neutraal ’s-Hertogenbosch te hebben..
Dat kan door energiebesparing en beter isoleren. Ook aardgasvrij wonen en werken is daar onderdeel van. 
De gemeente is met de inwoners van ’t Zand, begonnen naar alternatieven te zoeken voor het aardgas. 
 
Rechts de Dieze en Orthenpoort,
links 't Zand en helemaal links in de hoek het Veemarktkwartier. 
Het aardgasvrije gebied loopt vanaf de Sintstraten door tot en met het noordelijke puntje [vanaf de Halve Maanstraat van de  Havensingel.
[niet op de foto].

 

Proeftuin 't Zand met bijdrage van het Rijk
Om een bijdrage van het Rijk te verkrijgen heeft de gemeente de wijk 't Zand als eerste proeftuin voorgelegd. Die wijk maakt de grootste kans omdat zij beantwoordt aan het criterium dat ongeveer 500 woningen of andere gebouwen - in 2028-  aardgasvrij kan worden gemaakt. De proeftuin gaat als voorbeeld dienen voor vorlopig vier andere wijken, Zuid, Hintham Zuid, Sparrenburg en Buitenpepers.

Aanvraag voor ‘t Zand We stellen ’t Zand voor als kandidaat om hier aan mee te doen. Want voor deze buurt zien wij de grootste kans om het doel van de proeftuin te halen. Dat wil niet zeggen dat de plannen in de andere buurten minder goed zijn. Naast 't Zand kunnen ook de andere vier buurten blijven rekenen op steun van de gemeente.

Locatie van de proeftuin in 't Zand 
Het proeftuingebied ligt tussen de Boschveldweg, Boschdijkstraat, Kempenlandstraat, Halvemaanstraat en Havensingel. Hier zijn vooral huurwoningen, maar ook particuliere woningen en bedrijven. Ook Willem Twee ligt in het gebied.

De samen met de bewoners uit 't Zand - genoemd 't Ecozand -opgestelde aanvraag gaat vóór 1 april 2020 naar Den Haag.
Ook woningcorporaties Zayaz, BrabantWonen en woonstichting Charlotte van Beuningen werken mee aan de aanvraag.
De verwachting is dat vóór 1 juli 2020 er een antwoord volgt. 

Terug naar boven