Intentieovereenkomst vervoersbewegingen De Heus

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2010 | Gewijzigd op: 17-09-2010
In juni 2008 werd met een ceremonie op een boot op de Dieze door Provincie [gedeputeerde Paul Rüpp] en de gemeente [wethouder Geert Snijders] en in aanwezigheid van minister Jacqueline Cramer de verkoop geregeld van het complex Koudijs.
Op de foto rechts vooraan de minister met Henk de Heus, voor wie diens zonen Co en Koen in de plaats kwamen.

foto © paul kriele, 30 juni 2008.

De gemeente Den Bosch heeft  de intentieovereenkomst vastgelegd ten aanzien van de vervoersbewegingen van de Veevoederfabriek De Heus Voeders bv [voorheen Koudijs] op 't Zand. Vanwege de invoering van de milieuzone en de ligging van De Heusmoet het bedrijf al zijn transport over de weg verschonen. De Heus Voeders verlaat het huidige complex uiterlijk per  1 januari 2013.
In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat al het verkeer van en naar de vestiging van De Heus Voeders bv via de Veemarktweg zal rijden.

zie ook artikel dd.30 juni 2008'Verkoop Koudijs voor 2013 weg uit 't Zand'