Bossche Groenen+bewoners 't Zand willen traverse opheffen

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-05-2011 | Gewijzigd op: 11-05-2011
De Bossche Groenen zijn tegen doorgaand verkeer op de traverse door 't Zand.Ook de bewoners van de wijk keren zich tegen dit voornemen van de gemeente en vinden de snelheidslimiet van 30 km onvoldoende om het doorgaand verkeer uit de wijk te weren.

Dagelijkse verkeersopstoppingen op de traverse door 't Zand.

foto © paul kriele, 17 september 2009.
 

De eenmansfractie in de raad vindt dat
-handhaven van de stationstraverse voor doorgaand verkeer vanuit stedenbouwkundig alsook verkeerskundig oogpunt vlees noch vis is en feitelijk teveel uitnodigend is.
-Beter zou zijn de mening van onderzoeksbureau XTNT te volgen dat zegt dat opheffen van de Stationstraverse een verantwoorde en duidelijke keuze zou zijn.
-door de aanleg van de Randweg en de verbetering vande Parallelweg is die Stationstraverse niet meer nodig voor een verkeersafwikkeling.  
-door het opheffen van de Stationstraverse ontstaat een groene allee en een vrije baan voor het openbaar vervoer, waarmee tevens de historische kwaliteit van het stadsbeeld wordt versterkt.
-de leefbaarheid van de binnenstad dient te prevaleren boven de economische groei van de stad.
-de oplossing voor het doorgaand verkeer gezocht moet worden in de ruit en de doorstroomassen en niet in het openhouden van de Stationstraverse.

De Bossche Groenen vragen het College in een motie een standpunt in te nemen dat hierop aansluit.
Ook de bewoners van 't Zand willen het doorgaand verkeer uit hun wijk weren. Een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur op de binnenstadsring is niet voldoende om het doorgaand verkeer uit 't Zand te weren. 

Dinsdag 17 mei 2011 behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel tot vaststelling van de ‘Ontwikkelingsrichting voor verkeer op de binnenstadsring’. Het onderwerp werd al op 20 april 2011 in de commissie ROB besproken.