Tijdelijke invulling fabrieksterrein De Heus/Koudijs

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2011 | Gewijzigd op: 17-05-2011
Eind deze maand ontvouwt de stichting 'detuin I united' de plannen voor een tijdelijke invulling van het fabrieksterrein van veevoederfabriek De Heus op de Kop van 't Zand.  Achter de stichting zitten Paul van Seeters ,Verkadefabriekdirecteur Jan van der Putten, stadschroniqueur Eric Alink,Brabants Dagbladredacteur Theo van de Zande en Marc Eijsink Smeets.
Zij hebben samen met wijlen fotograaf Joep Lennarts enige tijd terug als startpunt het visioen 'Het nieuwe Tuin der Lusten' op papier gezet, waarbij zij voor een verdere kunstzinnige uitwerking samenwerking zochten met het Rotterdamse bureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles]. 

-Boven: Op 30 juni 2008 werd met een officieel tintje op een rondvaartboot van Wolthuis en in aanwezigheid van de minister van VROM Jacqueline Cramer, Henk Koudijs en diens zonen Co en Koen, de verkoop bekrachtigd van de Koudijsfabriek aan de Tramkade.
Dat kon toen dankzij een extra subsidie van 7 miljoen [op de 13 miljoen] van de provincie.
-Rechts: Een luchtfoto van het terrein.

foto's © paul kriele, 30 juni 2008.

Aanleiding voor het naar buiten treden van 'detuin I united' is het verdwijnen van De Heus en het leegkomen van de oude fabriek aan de Tramkade en de sloop van de meer recente gebouwen en silo's. Daarnaast vormt  de viering van de 500ste sterfdag van Joroen Bosch in 2016 het uitgangspunt.
Burgemeester Ton Rombouts zal dan de plannen, die een kader bieden voor de inrichting van het fabrieksterrein en een kader voor de ontwikkeling van bijzondere projecten en programmering van Bossche en Brabantse partners, in ontvangst nemen.