Bossche Groenen: waarom geen sportzaal ipv Bowlingcentrum Vughterstr.

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-03-2014 | Gewijzigd op: 26-03-2014
Om de exploitatie van het bowlingcentrum op het einde van de Vughterstraat mogelijk te maken moet het bestemmingsplan van de locatie Pompen & Verlouw worden gewijzigd en moet aan de parkeerbalans worden voldaan. Dit betekent dat de exploitant verplicht wordt om een gedeelte van het Rijksmonument in te richten als parkeergarage.
De fractie van de Bossche Groenen vraagt zich af of dit recht doet aan de status van dit Rijksmonument en de daarbij behorende restauratie (waarvan € 800.000 aan provinciale subsidie). De vloer is voor toekomstig gebruik zelfs uitgerust met vloerverwarming. 
De fractie, bij monde van Judith Hendrickx, vraagt zich af of er geen betere bestemming voor dit pand kan worden gevonden, zoals bijv. als sportzaal voor scholen in de binnenstad.Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. De gemeente heeft dit pand in eigendom en heeft het voornemen dit pand te verhuren. Hoe verhoudt zich het gemeentelijk eigendom tot het gemeentelijk beleid inzake gemeentelijk vastgoed? Waarom heeft het College dit  pand  niet verkocht?
2. De gemeente heeft van de provincie Noord-Brabant  € 8 ton aan restauratiesubsidie ontvangen. Zijn aan het verstrekken van die subsidie geen voorwaarden verbonden tav het hergebruik van dit monument?
3. De gemeente als eigenaresse heeft een financieel belang bij de realisatie van het bowlingcentrum. Hoe waarborgt het College een onafhankelijke toetsing van de vergunningaanvraag?
4. Bent u bereid te onderzoeken of een gedeelte van het monumentale gebouw van Pompen&Verlouw kan worden ingericht als sportzaal waar de basisscholen in de binnenstad terecht kunnen voor gymles?