Snorfietsers naar de rijbaan...?

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-01-2016 | Gewijzigd op: 08-01-2016

BosscheGroenen: 'een snorfiets stinkt, maakt
lawaai en is onveilig. Daarom: naar de rijbaan ermee...'

Ook Den Bosch overweegt- in de aanloop naar een wetswijziging- de snorfietser naar de rijbaan te sturen. Dat is een deel van het antwoord [brief 6 januari 2016] van B&W op de brief [dd.17-11-2015]  van De Bossche Groenen. 'Bij dat besluit volgen wij ook de aanbevelingen van de kenniscentra zoals ANWB en BOVAG,' stelt  B&W. 'Die maatregel verwachten wij in 2016 te kunnen nemen.
Daarmee hebben we tegelijk de intentie de overlast die snorfietsers veroorzaken aan te passen,'aldus het antwoord.
De Bosshe Groenen, bij monde van Judith Hendrickx, vinden snorfietsen onveilig, ze maken lawaai en ze stinken.
In Amsterdam loopt al een proef met snorfietsen op de rijbaan. De uitslag ervan is mede bepalend.