Asbest inTheater, BosscheGroenen zegt: Zonde komt na de val..

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2016 | Gewijzigd op: 27-06-2016
In een reactie op 'asbest in Theater' verwijst de fractie van de Bossche Groenen in een brief ' artikel 33 vragen' van 25 juni jl. aan het College van B&W naar haar brief van 26 augustus 2012 over asbest in openbare gebouwen en huurwoningen. Daar valt het theater ook onder. Kortweg stelt zij: 
Als er in scholen en kinderdagverblijven van voor 1994 asbest wordt aangetroffen, waarom zou dat dan niet gelden voor andere gebouwen uit die tijd?

De vragen in de betreffende brief  richtte zich op het risico dat zou bestaan in panden die voor 1994 zijn gebouwd en haar advies dat het voor alle openbare gebouwen en huurwoningen/werkruimtes van vóór 1994 bekend zou zijn [bijv dmv een inventarisatie] of er asbest aanwezig is? En hoe het College erover denkt daarvoor een aanpak aan de gemeenteraad voor te leggen.
Getekend door Judith Hendrickx.


Ook de actiegroep Hendrien die tegen de sloop van het TheateradParade is, overweegt vragen over het al of niet over het hoofd geziene asbestprobleem vragen te stellen: 
Coen Free:  'Als actiegroep Hendrien vinden we het wel zeer toevallig dat nu dit bericht naar buiten komt. Het lijkt ook een zeer doorzichtige actie te zijn. We zijn benieuwd of er in het gedegen rapport van Arcadis 12 april 2011 hiervan al sprake was. Als in dit rapport geen melding van eventueel aanwezig asbest wordt gedaan, overwegen we vragen in de gemeenteraad te laten stellen'.