35 Kunstenaars DMT- loods naar Tramkade..?

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-08-2016 De Bossche Groenen stelt voor de kunstenaars van de DMT-loods van de  Atelier Beheer Stichting [ABS] naar de Tramkade te doen verhuizen. Dat voorstel volgt uit het feit dat Zayaz de loods vanwege de herstructurering Boschveld aan de gemeente overdraagt om gesloopt te worden.
Per 1 september 2016 moet de loods vrij komen. ABS zoekt naar een nieuwe locatie voor de 35 kunstenaars.

De Bossche Groenen stelt voor hen de Kaaihallen aan de Tramkade te gunnen. Daar kunnen zij een culturele en creatieve hotspot van maken.
In een brief vraagt De Bossche Groenen aan B&W tegemeot te komen in de huur van de Kaaihallen.  Er resteert nog 2 x € 100.000  subsidie voor 2016 en 2017, aldus Judith Hendrickx van de Bossche Groenen [brief dd. 1 augustus 2016].