Orthense Overwegovergang nog steeds gevaarlijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2016 De BosscheGroenen hebben, na een eerste brief van 11 september 2014, opnieuw aan B&W haar zorgen meegedeeld [brief dd. 24 november 2016] over de gevaarlijke situatie op de spoorwegovergang in de Rijksweg in Orthen. Ondanks enkele maatregelen van toen, zoals belijning en het plaatsen van borden, is er verder niets gebeurd.

De BosscheGroenen vraagt of die aanpassingen intussen zijn geëvalueerd en of de gemeente mee wil werken aan een haakse spoorovergang voor het verkeer in plaats van de schuine. Tot slot vraagt de fractie olv Judith Hendrickx of de gemeente met Pro Rail hierover in overleg gaat.