Oud nieuws: Boom op Bossche Markt op verzoek Bossche Groenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-03-2017 De gemeente gaat, nav de op 16 juni 2015 door De Bossche Groenen ingediende motie [Jeroen in het Groen'] om de Markt te vergroenen, een boom voor de HEMA planten.

De gemeente komt nog eens terug op de op 16 juni 2015 door De Bossche Groenen ingediende motie  [Jeroen in het Groen'] om de Markt te vergroenen.
Het voorstel was om lindebomen in de hoek bij het Jeroen Bosch beeld te plaatsen, niet ingraven maar in bakken te plaatsen.
Maar het antwoord van B&W-na onderzoek -  is dat bomen niet op de Markt thuishoren, behalve ivm evenementen en archeologie ook ivm de markt. Maar ook vanwege het  open en stenige karakter van het plein [zie ook de uitgangspunten van de Markt [dd.13092005].

-Rechts: Het stenen kunstwerk  tegenover de HEMA bij Brasserie TOP. 

foto © paul kriele, 8 april 2016.
.......................................................................
 
Het kunstwerk 'Gothisch Podium'
van Marinus Boezem werd in 1985
tgv 800 jaar 's-Hertogenbosch,
door de burgerij aan de gemeente aangeboden
.
Het krijgt elders,  
na een opknapbeurt, een nieuwe plek.

Dan vervolgt het antwoord van B&W met allerlei bezwaren tegen bomen in bakken en zij stelt voor bij de HEMA, op de plek van het stenen kunstwerk ['Gothisch Podium'/zitbank], die telkens beschadigd raken en daarom naar elders verhuist. daar een grote boom met zitgelegenheid neer te zetten.  De indiener van de motie van toen gaat daarmee akkoord.
Binnenkort- en nog vóór 1 april 2017 [einde plantseizoen] -wordt de boom,  na het weghalen van het stenen kunstwerk- geplant.
De kosten bedragen,  inkl. archeologische begeleiding en en het transport en herstel kunstwerk bijna € 70.000.