'Bossche Groenen' stelt vragen over betaalbare huisvesting studenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-11-2017 | Gewijzigd op: 27-11-2017
De Bossche Groenen leggen per brief [dd.26-11-2017] aan B&W voor of zij ook vinden dat er een tekort is aan betaalbare studentenhuisvesting. Kan er dan ook iets gebeuren om panden beschikbaar te stellen hiervoor en wil het College bij  'zo ja' dan hiervoor de regie nemen?
En tot slot gaat u met de directie van TheateradParade in overleg om de krakers van de pastorie St.Cathrien een tijdelijke gebruikersovereenkomst aan te bieden. 

Terzijde vraagt fractieleider Judith Hendrickx, die de meerwaarde van deze kraakactiewel  inziet, zich af waarom het pand en de aangenzende tuin op Kruisbroedershof 10 niet zijn onderhouden en waarom andere - internationale - studenten wel huisvesting krijgen toebedeeld en de HBO-studenten buiten de boot vallen bij toewijzijng [zoals in geval Zuiderschans en Mariënburg/JBDS] van woonruimte ?