Klacht BosscheGroenen: informatievoorziening Gemeente via social media

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-12-2017 | Gewijzigd op: 10-12-2017
De Bossche Groenen vindt dat het wel snor zit met de informatievoorziening door de afdeling Communicatie van de Gemeente, zowel qua aantal formatieplaatsen als qua inzet op social media [Twitter en Facebook].
'Maar dat is maar schijn...Het werk wordt journalisten juist bemoeilijkt. Van hen wordt verwacht dat zij het nieuws [ [..] plukken van social media **.Tweets heten de nieuwe persberichten,' zo schrijft De Bossche Groenen per brief [dd.10-12-2017]. 

En als je dan toch meer wilt weten ontvang je van sommige communicatiemedewerkers op vrijdagmorgen een maitje'ik ben vandaag  niet meer aanwezig..'  Dan is het wachten op het moment dat een vervangend voorlichter dit in de gaten heeft..  'Achtergrondinformatie of een gesprek met een wethouder ontbreekt,' schrijft fractieleider Judith Hendrickx.

Eenzelfde situatie betreft de burgers. De Bossche Groenen: 'Er is door de digitalisering een slag gemaakt.  Maar er zijn nog altijd Bosschenaren die er geen gebruik van maken. Publicaties in De Bossche Omroep, daar doet de gemeente niet meer aan. Men dient Overheid.nl te bezoeken. Een diffuse informatiebron,' zegt Hendrickx. 
Zij vraagt waarom het voor journalisten moeilijker is informatie te verkrijgen. Wilt u journalisten eens per week, op een vast tijdstip, bijpraten?  En wat de informatievoorziening aan burgers betreft: wilt u dat verbeteren, dan door alleen van de site overheid.nl  gebruik te maken.'

 
**Zijdelingse opmerking
Als je bijv. tot een provinciaal of zelfs tot een landelijk medium behoort moet je zelf [schat eens] 30-60 bronnen bijhouden. Zoals De Bossche Groenen nu inziet, heeft Bastion Oranje enige tijd geleden ook al bij de gemeente geklaagd. Maar daar was geen begrip voor de klacht van het gebruik van social media ipv persberichten. Men hield stug vast aan de ingeslagen weg..