Uitstel aanleg : tijdelijke bereikbaarheid Oud Orthen ivm asbest

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2018 | Gewijzigd op: 30-03-2018
Doordat er asbest is gevonden in de grond  bij de spoorwegovergang in de oude rijksweg van Orthen zijn de werkzaamheden rond de tijdelijke bereikbaarheid van oud Orthen opgeschort. Eerst dient het onderzoek te worden afgewacht.

 
Bericht van start tijdelijke bereikbaarheid oud Orthen.
Dat de spoorwegovergang in de Oude Rijksweg in Orthen tijdelijk dicht mag [om veiliger voorzieningen aan te kunnen brengen] houdt volgens op dracht van de rechter tevens in dat de gemeente haar besluit duidelijker, -in zake verkeersveiligheid -moet motiveren. En ook dat alle belangen van de omgeving goed moet worden afgewogen.
Bij de afsluiting zal de gemeente in de nachten vanaf 26032018 t/m 1042018 een haakse oversteek voor fietsers en voetgangers maken.Bereikbaarheid  van Oud Orthen verloopt via een toegstane verbrede Ertveldweg.
Na afsluiting van de spoorwegovergang gaat de rijksweg richting Treurenburg open  voor gemotoriseerd verkeer. Als blijkt dat hierdoor meer sluipverkeer ontstaat,  gaat die openstelling weer dicht.

Situatie Oud Orthen rond
tijdelijk herbereikbaarheid Oud Orthen.
Links Ertveldplas
waarlangs de weg tijdelijk wordt 'verbreed'.
Bovenin: In noordelijke richting [Treurenburg]
wordt de weg weer opengesteld.

Geel is de spoorwegovergang. 
..................................................................................


oBericht van 2 maart 2018 Spoorwegovergang Oude Rijksweg in Orthen mag tijdelijk dicht
Na protest van omwonenden ivm de onmogelijke bereikbaarheid die ons wordt belemmerd,  heeft de rechter beslist dat de spoorwegovergang voorlopig voor gemotoriseerd verkeer dicht mag in het belang van een veilige aan te leggen oversteek. Dat weegt zwaarder dan het element gemis aan bereikbaarheid, aldus de voorzieningenrechter.
De gemeente gaat spoedig een haakse oversteek maken voor fietsers en voetgangers zodat er geen valpartijen door het bekneld raken tussen de rails, kunnen voorvallen.  Er komt ook een alternatieve route voor auto's en motoren. 

Bericht van 16 januari 2018 Spoorwegovergang in Oud Orthen gaat dicht
Vanaf zondag 21 januari 2018 gaat de spoorwegovergang in Oud-Orthen dicht voor autoverkeer. Alleen fietsers kunnen er dan nog overheen. Na het sluiten kan ProRail er een voor fiesers haakse oversteeks van maken.Dat heeft B&W beslist en per brief dd.16012018 aan de raadsleden gestuurd.

Bericht van 7 januari 2018 Bossche Groenen vragen maatregelen overweg in Oude RijkswegOrthen
Bossche Groenen heeft per brief dd. 05012018 aan College vragen gesteld over de gevaarlijk spoorwegovergang in Oud Orthen Daar komen regelmatig- en soms kort voor de nadering van een trein, incidenten voor. Fietsers blijven door de schuine oversteek in de spooorrails steken.

De spoorwegovergang in oud Orthen.

foto © pinterest.com
 

 
 

Al zijn er al maatregelen [borden geplaatst en belijning aangepast] genomen. Die zijn onvoldoende. Het gevoel van onveiligheid is niet afgenomen, aldus  fractieleider Judith Hendrickx. Een ingrijpende reconstructie zou afdoende kunnen zijn, zeggen omwonenden.
De Bossche Groenen vraagt onder meer: 
-of de overgang is aangemeld bij  het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen ?
-Heeft u onderzocht  wat nodig is om de haakse oversteekmogelijkheid te realiseren? 
-Binnen welke termijn kan met die reconstructie worden begonnen? Wilt u  zich ihkv Programma Hoogfrequent Spoor in 2020 met ProRail  inzetten voor een duurzame oplossing in de vorm van een [fiets-]tunnel?

Terug naar boven