Bossche Groenen vraagt College meer aandacht voor jongerenhuisvesting

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-01-2018 | Gewijzigd op: 09-01-2018
De Bossche Groenen vraagt per brief dd.27-11-2017] aan het College van B&W om meer aandacht voor jongerenhuisvesting. Het College  antwoordt [brief dd. 13-122-107] dat er geen tekort is, wat blijkt uit de Woonagenda 2017 en uit de TaskForce  Studentenhuisvesting, waarin HBO-instellingen, de corporaties en het JADS [Mariënburg universiteit] samenwerken.

-Of er meer gedaan moet worden aan dit aspect jongerenhuisvesting ? Daarop zegt B&W dat in de Woonproductie 2017 veel woningen zijn ontwikkeld door transformatie van leegstand [Brabants Dagbladkantoor Emmaplein, Zayaz Ketsheuvel en in de  voormalige Bartenkerk].
-Of de gemeente bereid is zelf de regie te nemen ?,  antwoordt zij dat er een duidelijke voorkeur bestaat  voor een permanente transformatie  naar bijv. wonen.
-Op de slotvraag door fractieleider Judith Hendrickx gesteld, die gaat over de voormalige - gekraakte- pastorie van de St. Cathrien, zegt  B&W, dat '..de gemeente  daarin geen partij is'.