Bossche Groenen niet erkend gevaarlijke verkeersituatie Hinthamerstr

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2019 | Gewijzigd op: 14-02-2019
De gemeente [brief dd. 5 -2-2019] reageert afhoudend op de brief van de Bossche Groenen [dd.17 december 2018] 
Zij ontkent dat er gevaarlijke situaties zouden heersen op het einde van de Hinthamerstraat/ begin Hinthamereinde. 'De registratie van ongevallen bevestigt dat. Er zijn nauwelijks ongevallen, stelt de antwoordbrief. Ín die lijn stelt ze dat het ook niet nodig is om technische maatregelen te treffen.  Economische factoren spelen bij dat besluit ook een rol, zegt de gemeente.
Aan de hand van de uitslag van het onderhoud dat met betrokken partijen* is gevoerd zal de gemeente beslissen welke maatregelen genomen, resp. verbeteringen aangebracht zullen worden.
De parkeergarage St Jozefstraat, nog een punt uit het verzoek van De Bossche Groenen, zal niet uitsluitend voor binnenstadsbewoners bestemd worden. Een amendement hierover werd door de raad verworpen.

*Bewoners, detailhandel, horeca en fietsersbond. 

Bericht van 17 december 2018 Bossche Groenen klagen over gevaarlijke situaties Hinthamerstraat/einde.
De Bossch Groenen vraagt de gemeente om verkeersmaatregelen voor voetgangers/fietsers bij Hinthamerstraat-Hinthamereinde. Aanleiding is onder meer een ernstig verkeersongeluk in de Hinthamerstraat [mogelijk met drugs in het spel..]*. Beide straten zijn eenrichtingsverkeer voor auto's, maar in twee richtingen voor fietsers. Dat   vraagt om moeilijkheden omdat daarbij langzaam verkeer in de knel komt te zitten. Bij hoge snelheden ontstaat er een levensgevaarlijk situatie voor fietsers. Ook speelt het dubbel parkeren in negatieve zin mee.
Er zijn daar ook geen snelheidsremmende voorzieningen aangebracht.

Fractieleider Judich Hendrickx wijst met de vinger ook nog naar de trage aanpak van de nieuwe wethouder van Groen Links.

De Bossche Groenen willen dat de straten tot veilige fietstraten worden gemaakt en dat de gemeente fysieke maatregelen treft en voorzieningen aanbrengt.
Ook zou de parkeergarage St.Jozefstraat onttrokken moeten worden als openbare parkeerbestemming en alleen dienen voor vergunninghouders .

*Vrijdag 14 december 2018 reed een 23-jarige automobilist met sedert kort een rijbewijs, in zijn dollemansrit een 24-jarige Vlijmense fietster in de Hinthamerstraat aan. De vrouw raakte ernstig aan haar been gewond. De jonge man wordt verdacht van minstens vier meerdere aanrijdingen. Onderzocht wordt of hij drugs had gebruikt.