Verzet tegen bouwplannen in en om het Annapark in Hintham

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-12-2018 | Gewijzigd op: 23-12-2018
De Bossche Groenen zijn met de omwonenden tegen de bebouwing van een deel van het Annapark dat gelegen is Oostelijk van de Jasmijnstraat in de Hinthamerpoort en Westelijk van Hintham Zuid. 
Het gaat om een gebouw van 16 appartementen in de Noordhoek van het Annapark, aan de westzijde van het Annabos.  

Vroeger heette dat park,  behorend bij de aan de weg naar Hintham gelegen witte villa Annastate, Annabos. Daarachter ligt de school De Vlieger. Maar dat stuk grond, dat ecologische waarde heeft, kwam in handen van een projectontwikkelaar. Er is nóg een plan aan de Westkant om aldaar een  woning te bouwen.
Het dierenparkje van de Heijmansen, indertijd wonend aan de Jasmijnstraat, gaat naar de gemeente en wordt toegevoegd aan het Annapark. 
Momenteel loopt er een door de gemeente opgedragen haalbaarheidsonderzoek rond de bouwplannen. Maar de omwonenden in Hintham, Hinthamerpoort en de Aa-wijk hebben zich tegen die bouwplannen verzet. 
De Bossche Groenen vraagt bij monde van fractieleider Judith  Hendrickx om de groene buffer die het Annapark in de omgeving biedt onbebouwd te laten en de mening van omwonenden te respecteren. Ook vraagt zij  om naar alternatieve locaties voor de bouwplannen te zoeken.  Zou u ook het  Annabos als park openbaar willen maken?