Gemeente pakt laatste 24 'asbestpanden' aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-02-2019 | Gewijzigd op: 02-02-2019

Intussen [zie bericht hieronder] werd en worden nog de laatste van de 24 resterende asbestpandenaangepakt. Daar bevindt zich asbest achter panelen,  achter borstweringen of plafonds, onder vloerzeilen en bij cv-ketels of in golfplaten in bergingen en instookruimten. Het gaat om 8 panden in de categorie hoog en 16 categorie middel.

Bericht van 7 januari 2019 B&W informeert raad over Asbestinventarisatie  gemeentelijke gebouwen
B&W infomeren de raad over  resultaten 'Asbestinventarisatie gemeentelijke gebouwen', die eind november 2018 is opgeleverd.  
 
In de periode 2017-2018 zijn 172 panden in eigendom van de gemeente ’s-Hertogenbosch geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen. Aan de hand van de aangetroffen asbest zijn deze panden ingedeeld in 4 risicocategorieën: ‘Geen’, ‘Laag’, ‘Middel’ en ‘Hoog’. Voor het bepalen van de risicocategorie zijn onder meer alle wettelijk voorgeschreven (nadere) onderzoeken nemen van kleefmonsters en luchtmetingen] uitgevoerd. 
 
In 124 panden is asbest aangetroffen:  100 panden zijn ingedeeld in de categorie ‘Laag’, 16 panden in de categorie “Middel’ en 8 panden in de categorie ‘Hoog’. Voor deze laatste twee categorieën geldt dat de asbesttoepassingen gesaneerd moeten worden. In 15 panden zijn de toepassingen inmiddels gesaneerd. In 9 panden moet dit nog gebeuren.
Bij te saneren asbest valt te denken aan beschadigde toepassingen. Waarbij, in het kader van werk met werk maken, ook onbeschadigde toepassingen worden weggehaald. 


Bericht van 5 januari 2019 Antwoord gemeente op verzoek 'asbest'  Bossche Groenen

Na negen jaar geeft de gemeente alsnog antwoord op vragen van de Bossche Groenen waar zich in Bossche scholen asbest bevindt. Die inventarisatie bleef uit omdat de ambtenarij in 2012 dat verzoek niet serieus nam, terwijl juist de Bossche Groenen  al eerder -in 2011 -de scholen op asbest had geïnspecteerd. Dat onderzoek had tot gevolg dat een dependance [Bilderdijkstraat] van het Van Maerlant College wegens acuut besmettingsgevaar gesloten moest worden en is vervolgens in 28 scholen asbest preventief gesaneerd. Voor De Bossche Groenen een laakbare houding omdat de gemeente de zaak -na onderzoek in 2011-niet serieus nam.

Uit dat asbestonderzoek bleek ook nog eens de noodzaak om direct bij 26 objecten tot sanering over te gaan. Dat betreft alle [gemeentelijke] gebouwen van Maatschappelijk Vastgoed. o.,a. schoolgebouwen. Door dat onderzoek  concludeerde de partij dat er dus wel degelijk een risico aanwezig was op blootstelling van asbestvezels.
Maar er resten nog vragen, aldus voormalig woordvoerder Helmus Boons achteraf. Zoals: zijn er toen metingen verricht en Waar is wat aangetroffen ?
 

Terug naar boven