Bossche Groenen bevragen gemeente over insektenleven in de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2019 | Gewijzigd op: 21-03-2019
De gemeente antwoordt op vragen van De Bossche Groenen over de de ernst van de afname van het aantal insecten, dat zij deze afname [met 75%]  ook als een ernstige zaak ziet en nog een grotere [met 40%] afname verwacht. Oorzaak :intensief gebruik van landbouwgronden staat in de brief van de gemeente. Door het aanplanten van bloeiende inheemse heesters en het inzaaien van wilde bloemen kunnen overheid en de burger die terugval enigszins tegen gaan.
Vanuit het programma de Nieuwe Delta legt de gemeente  70 ha nieuwe natuur aan en vanuit de visie Natuur in de stad komen er bloemenlinten, ecologische oevers, vogelbosjes en Tiny Forests in de wijken. Door minder en gefaseerd te maaien helpen we insekten te overleven. Of de gemeente de grasstrook op de Stationsweg wil inzaaien met bloemzaad, antwoordt B&W dat dit niet bij de situatie,  noch bij de platanen past die zonlicht wegnemen.