Wegmoffelen Kings of Colorsobject levert protest tegen gemeente op

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-08-2019 | Gewijzigd op: 03-08-2019
De fractie van de Bossche Groenen en de PvdA  protesteren ook tegen de actie van de gemeente om een object van Kings of Colors op de Tramkade over te schilderen.  Omdat de organisatie van Urban scene [met de graffiti's van Kings of Colors] ook op een deur die niet tot de toegestane objecten behoorde graffiti spoot, heeft zij die deur overgeschilderd. Daar was geen vergunning voor af gegeven, aldus een woordvoerder  van de gemeente. 
De fracties zijn met name geïrriteerd omdat de gemeent zo duidelijk voor staat  graffiti  als kunstuiting te beschouwen en dat ook in de openbare ruimte toelaat.
Na het zomerreces  worden door de PvdA en De Bossche Groenen vragen over deze merkwaardige actie gesteld.
.

.
..
.....
Kunstuiting op deur aan de
Tramkade op Festival of Kings of Colors 2020. 
Na afloop meteen weggemoffeld
door over ijverige gemeente. 

Zoe ook bericht van 14 juni 2019 Kings of Colorsfestival op de Tramkade.