Bossche Groenen vraagt om proef samenwonen in de bijstand

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-10-2021 De fractie van De Bossche Groenen wil dat, ondanks de bijstand, samen wonen moet kunnen. Burgers die [gaan] samen wonen verliezen hun recht op uitkering vanwege een dubbel inkomen. De Bossche Groenen wil samen wonen in de bijstand op proef  toestaan omdat zodoende woonruimte vrij komt, het de eenzaamheid opheft en samen wonen het milieu ten goede komt.
Fractieleider Judith Hendrickx vraagt aan B&W of het mogelijk is die korting [kostendelersnorm] te verzachten, zodat samenwonenden [al of niet met kinderen] niet in de problemen komen..