Bossche Groenen: bouw parkeergarage Tolbrug om naar woningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-12-2021 | Gewijzigd op: 12-12-2021
De fractie van De Bossche Groenen wil dat de parkeergarage Tolburg aan het Burg. Loeffplein wordt omgebouwd tot woningen en kantoren. Die wens volgt, aldus een brief van de partij [dd.1012021], uit een van de vier pijlers die de coalitie vier jaar geleden aannam: hergebruik bestaande gebouwen. Het is ook een ambitie van de Woonvisie 2020 waaruit blijkt dat mensen graag in een stedelijk woonmilieu met nabije voorzieningen willen wonen.
Ter versterking van deze wens voegt de fractie er nog eens aan toe dat op 9 september 2014 het raadsvoorstel Ruimtelijk en functioneel kader GZG is vastgesteld waarin onder meer staat: sloop van de Tolbruggarage en van de flat Bloemenkamp en herstel van de Binnendieze…. En de bouw van een parkeergarage met 900 plaatsen.
Een van de vragen in genoemde brief luidt: onderzoek te doen naar ombouw van de kantoren boven de winkelstrip op het Burg. Loeffplein zodat er samen met de ombouw va de Tolbruggarage ruimte komt voor 200-250 woningen Ook is een vraag of terugkeer kan van oude straatnamen in de Pijp, zoals Suikerstraat, Achter de Raam en Snijdersplein.