Bossche Groenen keurt planning B&W van Woningbouw tot 2030 af

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-12-2021 | Gewijzigd op: 24-12-2021
De Bossche Groenen over geplande woningbouw: Mooie plannen maar niet voldoende

Er staat ‘nogal wat in  de planning voor de komende jaren voor nieuw te bouwen woningen ,zoals flats Gestelse buurt, sociale woningen Citadelhofje [in onderzoek] en in Orthenpoort verbouw GGD/Sociale Dienst voor kleine huishoudens -starters, flats in Boschveld.
Zoals het door De Bossche Groenen is uitgerekend betekent dat dat er uitgaande van 3150 nieuwe woningen er bezien tot 2032 maximaal 1050 woningen gesloopt en verkocht gaan worden. De fractie keurt dit beleid af : ‘ Onverantwoord’, aldus de Bespreeknotitie van De Bossche Groenen, ondertekend door Judith Hendrickx.
Punten uit Bespreeknotitie
-Afbouw van de verhuurdersheffing [binnen twee jaar], geeft aan corporaties ruimte voor de bouw van nieuwe huurwoningen Het coalitieakkoord zegt dat zittende huurders een huurwoning moeten kunnen kopen. Gevolg is bij een stop van verkoop van die woningen er een onttrekking van sociale huurwoningen plaats gaat vinden. B&W moet daarom een moratorium instellen op verkoop sociale huurwoningen.
-In die notitie verzoekt de fractie om stimulering van doorstroming van 65-plussers naar sociale huurwoningen te verlagen naar 60 plussers.
-De gemeente zou beleggers en winkeleigenaren moeten verleiden hun bovenetages beschikbaar te stellen voor studenten.
-Ook dient zij meer parkjes voor de bouw van tiny houses aan te leggen of te openen. Eenzelfde opzet [met mini woningen] zou kunnen gelden voor [de toename aan] daklozen.
-Last but not least: Hoe denkt de gemeente aan plannen en/of planningen voor na 2030 wat betreft de woningbehoefte/bouw?