Ook tweede leilinde in Lepelstraat niet OK

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2022 | Gewijzigd op: 02-10-2022
Bericht van 1 oktober 2022 Ook tweede leilinde  in de Lepelstraat niet zo best
De andere leilinde in de Lepelstraat [zijde Vismarkt] is er ook niet best aan toe. De kwaliteit is niet best, aldus een ambtenaar. Daarom laat de gemeente ook deze boom onderzoeken. Maar een noodkap is niet aan de orde.  Bron: Brabants Dagblad dd.01102022

Bericht van 8 september 2022 Kosten planten nieuwe lindeboom Lepelstraat rond de € 20.000.
In antwoord op vragen van Voor Den Bosch [brief dd. 14072022] meldt  B&W [brief dd. 06092022] dat de gemeente aan kosten rond de omgehakte Lindeboom in de Lepelstraat  € 6.000 heeft uitgegeven, inclusief  € 1.000 voor het omhakken van de boom.
De gemeente zal aangifte doen tegen degene die bij de boom gif [onkruidvergitiger] heeft aangebracht. Maar het is aan de  politie om de dader op te sporen. Heeft dat succes dan gaat de gemeente de schade verhalen, aldus B&W. .

Bericht van 15 juli 2022 Lepelstraat: Omhakken vergiftigde lindeboom
De gemeente gaat de door gif aangetaste lindeboom de komende week [vanaf 18 juli 2022] omhakken. Het loopt niet direct gevaar, maar het is geen veilige situatie. De aanwezigheid van het gif glyfosaat, dat via grondboringen moet zijn aangebracht, is na recentelijk bodemonderzoek gebleken. Het gif verstoord de opname van water en voedingsstoffen. Om die reden gaat B&W aangifte doen van moedwillige vernieling. Dader onbekend !

Bericht van 22 juni 2022 Stand van zaken Lindeboom in Lepelstraat
De gemeente meldt in een toelichting [brief dd.21062022] op vragen van De Bossche Groenen [brief dd. 20052022] dat zij bekend was met de melding door een omwonende over illegale [bestratings-] activiteiten. Zij erkent dat een ambtenaar van Meldpunt Schoon [dd. 24092021] niet had mogen/ kunnen zeggen dat de lindeboom duurzaam zou worden vervangen.

Voor de overige vragen verwijst de gemeente telkens naar de inleidende toelichting van haar antwoord [dd. 21062022]. Daarin begint zij met het noemen van twee maal een onderzoek te weten in oktober 2021 en in april 2022. Daaruit bleek dat ..’er geen sprake was van doodhout en evenmin een andere gevaarzetting’. Ofwel ‘direct ingrijpend was niet noodzakelijk’. ’De gaatjes die in de stam werden geconstateerd waren niet door insecten veroorzaakt maar door menselijk handelen. Mogelijk is sprake van vergiftiging. Dat wordt nog onderzocht.
De snelle aftakeling wordt nog via grondmonsters onderzocht. ‘
Begin juni 2021 zijn onder de [open gebroken] bestrating rond de stam monsters genomen. Laboratoriumonderzoek komt binnenkort beschikbaar. Opmerkelijk is dat toen 25 cm onder de bestrating direct onder de stam, ook verharding is waargenomen. Dit heeft de groei van de boom tot voor kort niet belemmerd.’
Dan besluit het antwoord van B&W met onze inspanningen zijn in eerste instantie gericht op het behoud van de boom, c.q. het verlengen van de levensduur. Mogelijk door de boomspiegel weer bloot te leggen en de bodem te injecteren met voedingsstoffen. Daarbij proberen we ook de verharding te verwijderen zonder de wortels aan te tasten.
Mocht de boom niet behouden kunnen worden, dan is vervanging aan de orde. 

Bericht van 22 mei 2022: Lindeboom in Lepelstraat is  ziek

In de Lepelstraat, op de hoek met de Korenbrugstraat staat een zieke lindeboom. Er komen allerlei vermoedens van oorzaak boven: leidingen, ijzer of beton in de grond. Voor Den Bosch* heeft vragen gesteld [brief dd. 17052022] mede omdat de fractie getipt is en omdat het om een gemeentelijke structuurboom gaat. Maar de gemeente gaat eerst onderzoeken wat werkelijk aan de hand is met de grond in en om de boom. Want een boom verder is niets aan de hand.
Maar het blijkt uit informatie aan Voor Den Bosch , dat ‘.. in de toekomst het bomenbestand in de Lepelstraat duurzaam wordt vervangen..... Daarbij zal de door derden aangebrachte bestrating om de boomspiegel worden weggehaald.’
Die verklaring en andere feiten zijn aanleiding voor de fractie om vragen te stellen over de waarheid daar achter en wat de gemeente zo al had moeten doen om deze aftakeling te voorkomen, wat toch haar plicht is/was

*De Bossche Groenen volgde [per brief dd. 20052022]  Voor Den Bosch om aandacht voor de situatie van de zieke boom te vragen.

Terug naar boven