'De Bossche Groenen' onwettig en kansloos

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2009 | Gewijzigd op: 16-02-2012
Judith Hendrickx: deze week functionerend  in de raad, even nog als Groen Links en even als 'De Bossche Groenen', maar onwettig.

foto © paul kriele, 15 december 2009.

Bij de  nieuwkomer 'De Bosche 'Groenen', die volgens ex-Groen Linksraadslid Judith Hendrickx gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 vallen twee zaken op. Op basis daarvan is de nieuwe fractie niet toegelaten
en speelde zij vroegtijdig en en dus valselijk mee met de raadsbesluiten van woensdag 16 december 2009.

1. Burgemeester Rombouts gedoogde als voorzitter in de raadsvergadering van die woensdag 16 december 2009 dat Hendrickx -na haar royement uit Groen Links - als raadslid mocht blijven zitten '..haar de kans te geven het woord te kunnen voeren'.  Rombouts wilde '.. het artikel van de wet niet zo scherp uitvoeren. Maar daarop profileerde Hendrickx zich even later, bij een motie, als nieuw lid van de raadsfractie 'De Bossche Groenen', terwijl die '...pas de volgende maand kunnen spreken', aldus Rombouts. Dus: én niet officieel toegelaten en evenmin door de voorzitter als zodanig was geaccepteerd.

2. Volgens de regels had Hendrickx haar nieuwe fractie onder die nieuwe naam 'De Bossche Groenen' vóór 7 december 2009 moeten doen registreren. Dat is niet gebeurd. Dat maakt dat deze partij niet toegelaten wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart  2010. 
Als lijst met alleen een nummer of de naam Hendrick kan zij nog wel op 3 maart. 2010 meedoen.