BosscheGroenen verontwaardigd gang van zaken 'parkeergarage Maijweg'

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-11-2012 | Gewijzigd op: 06-02-2017
De Bossche Groenen is verbaasd hoe B&W over de plannen mbt de te bouwen parkeergarage [één laag ondergronds] aan de Mayweg met de gemeenteraad heeft gecommuniceerd.
Het informatiebulletin meldt dat het College instemt “om over te gaan tot het opstellen van ruimtelijke plannen voor vergroting tot ruim 800 parkeerplaatsen in de Park en Ride voorziening aan de Maijweg.'  Maar dat ontwerp blijkt al te zijn ingediend en behandeld te zijn door de Welstandcommissie! De indruk wordt gewekt dat het proces nog erg prematuur is, maar niets is minder waar, zegt Judith Hendrickx van de Groenen

Zij stelt vragen mbt de te bouwen parkeergarage aan de Maijweg. Want wat is de relatie met het door de raad vastgestelde beleid, zoals een autoluwe binnenstad en inrichting binnenstadsring en wat betekent het voor het parkeerbeleid en de luchtkwaliteit in het kader van het klimaatbeleid? 
De fractie heeft dit plan en de manoeuvres van B&W op de agenda voor de commissievergadering ROB van 27 november a.s.gezet.