Bossche Groenen: Bezwaar tegen verschuiven betalen bijstandsuitkering

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-11-2013 In een brief maakt de Bossche Groenen bezwaar tegen de maatregel om bijstandsuitkeringen niet langer meer voor het eind van de maand over te maken, maar geleidelijk aan 15 dagen later. Die ingreep komt van 'Arbeidsmarkt en Sociale Zaken' van de gemeente. Op dit moment worden de uitkeringen nog betaald op de laatste werkdag van de lopende maand.
In een brief staat dat: De verschuiving het voordeel heeft dat andere inkomsten meteen kunnen worden verrekend met de uitkering. En als een uitkering stopt, kan meteen een correcte eindafrekening worden gemaakt. Nu gebeurt het vaak dat een deel van de uitkering moet worden terugevorderd als iemand uit de bijstand gaat.

De 'Bossche Groenen' vindt dat  veel mensen met een uitkering op of onder de armoedegrens leven en vaak in het rood staan. Zij hebben geen buffer om een verschuiving van de inkomsten met een halve maand te overbruggen. De vaste lasten, zoals ziektekostenpremie, huur, gas, licht en water worden immers aan het eind van de maand automatisch afgeschreven. De uitbetaling van de uitkering op dat moment is bittere noodzaak om deze lasten te kunnen betalen.

Fractievooriztter Judith Hendrickx  stelt  dat '...de maatregel eerder in het voordeel werkt van de gemeente en niet in dat van de uitkeringsgerechtigden? Het brengt de uitkeringsgerechtigden nog verder in financiële problemen. Wat denkt u hier aan te gaan doen en bent u bereidt het besluit te heroverwegen?'