'Bossche Groenen' twijfelt aan vertrek De Heus/Koudijs

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2013 | Gewijzigd op: 09-12-2013
Mengvoederfabriek De Heus, beter bekend als Koudijs, heef haar vertrek uit de stad uitgesteld. In plaats van eind 2013 wordt het - waarschijnlijk- april 2014. Maar de fractie van De Bossche Groenen twijfelt aan dat besluit tot uitstel en is kritisch naar de echte datum die al of niet gehaald wordt.

 De fractie, bij monde van voorzitter Judith Hendrickx, vindt dat er al veel clementie met de fabriek op 't  Zand is geweest ,met name na milieuklachten en gevolgtrekkingen daarop door de directie. Hendrickx vindt dat er met toezeggingen teveel gesjoemeld wordt en afspraken niet worden nagekomen. 

Complex De Heus na een eeuw weg uit Den Bosch.


foto © paul kriele, 25 mei 2011.

Daarom gebruikt de fractievoorzitter van De Bossche Groenen het vragenuurtje voorafgaand aan de raadsvergadering om de wethdouder over het belang van de omwonenden tgv dat uitstel te bevragen, en te vragen of er sprake is van een definitief einde van De Heus in Den Bosch en wat zijn nu de plannen voor het terrein van De Heus dat komend jaar vrij komt?

In het recente B&W-voorstel aan de gemeenteraad staat onder meer:

Dat de locatie 4 maanden later beschikbaar komt stuit als zodanig niet op bezwaren: met het afhaken van de Tuin-United medio dit jaar, is een nieuwe oriëntatie gestart naar gebruiksmogelijkheden van het complex.
Die oriëntatie is nog niet afgerond, maar een langer verblijf van De Heus bijt dan ook niet.

Gedurende de productieperiode zullen de milieutechnisch vergunde activiteiten voor die termijn blijven voortduren. Er zij op gewezen dat de aankoop van de fabriek er juist mede op gericht was daaraan een einde te maken.
In te stemmen met opschorten oplevering naar eind april 2014.