Eind augustus driedaagse expo/beurs Filatelie in Maaspoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-08-2017 | Gewijzigd op: 17-08-2017


Op 25 augustus 2017 openen CdK Wim van de Donk en loco burgemeester Jan Hoskam in de Maaspoort sporthal de Multilaterale Hertogpost, een driedaagse internationale postzegeltentoonstelling waaraan zeven landen met 160 verzamelaars deelnemen. 
Parallel aan de eerste tentoonstelling loopt een  postzegelbeurs.Daarbij hoort ook een Liechtersteiner Salon 2017, een Literatuurklasse en een Erehof met bijzondere verzamelingen.
Op die beurs verschijnt ook een eerstedagaenvelop FDC nummer746.

Zie ook http://mulitilaterale2017.nl