De kastelen op Haverleij

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-09-2008 | Gewijzigd op: 12-10-2012
Overzicht van lopende ontwikkelingen rondom het bouwproject De Haverleij in Engelen.
-Beeckendaal klaar 9 november 2010
-Kasteel Oeverhuyze gecancelled. 26 juli 2009
-Bouw Heesterburgh uitgesteld
-Info-avonden Heesterburgh september 2008
-Zevende 'Zandkasteel' Beeckendael 17 juni 2008.
-Bewoners Slot Haverlij trekken aan langste eind den bosch, 21 augustus 2007.
-2 laatste kastelen mogelijk in 2008 aan snee den bosch, 5 juni 2007.
-Kasteel Beeckendael in zicht april 2007 [start verkoop]
-Bezwaar muurwoningen weggenomen den bosch,10 januari 2007
-Eerste bewoners Daliënwaard -23 april 2006
-Start bouw Daliënwaard - 1 mei 2005
-Start bouw Holterveste  -30 maart 2005
-Eigen kasteel tekenen -23 maart 2005
-Open dag  /Officiële opening Clubhuis [19 resp. 20 september 2003]
-Soeters 'bouwt' stadhuis Zaandam [25 augustus 2003]
-Opening golfbaan 
-Kritiek op begunstiging
-Slotsom begunstiging
-B. de Haverleij in ontwikkeling
-Voorgeschiedenis
-Leliënhuyze 
-Hoogste punt Leliënhuyze- october 2004
-' t Slot
-Zwaenenstede
-Daliënwaard
-Heesterbrugch 2002

Maquettes: Links [en rechts]  de Haverleij met op de achtergrond de Maas.  Van expo Stad in de etalage voorjaar 2005.
foto's © gerard monté, 21 april 2005.

Inleiding
De naam Haverleij is de gegeven aan de nieuwe stadsuitbreiding van ' s-Hertogenbosch, gelegen onder Engelen. De Haverleij ligt aan de Zuid-Westkant van het dorp aan de Dieze.
De Haverleij als bouwproject is een partnership waarin de Gemeente ' s-Hertogenbosch, Heijmans Vastgoed b.v. Rosmalen en Bouwfonds Woningbouw samenwerken. ..!
Het plan is van Soeters en Van Eldonk**. Paul van Beek draagt zorg over de landschappelijke inrichting en Rob Krier maakte het stedenbouwkundige ontwerp.
In het gebied van 225 hectare zullen in totaal negen kastelen* oprijzen: Oeverhuyze, Heesterburgh, Beeckendael, Holterveste en Daliënwaerd allen nog in ontwikkeling/niet in verkoop. Najaar 2001 werd de eerste steen gelegd.
En recent [zomer 2003] in aanvang: Slot Haverleij [dat geen kasteel is ] en Leliënhuyze. 

De zeven projecten* die reeds zijn gerealiseerd: Velderwoude [2001], Wuyvenhaerd [2002] en Zwaenenstede [2001].Leliënhuyzen [2005], Beeckendael [start eind 2007 gereed eind 2010], Daliëwaard [2007], Holterveste [2007].

* Zeven kastelen en daar zal het voorlopig bij blijven in tegenstellng tot eerdere plannen van negen kastelen.

**Soeters 'bouwt' stadhuis Zaandam: Het bureau Soeters Van Eldonk Ponec heeft maandag 25 augustus 2003 de opdracht in de wacht gesleept voor de bouw van het nieuwe stadhuis van Zaandam. Het College van B&W van Zaandam gunt dit bureau boven de vijftien andere inschrijvers de opdracht omdat het bureau- naast het architectonische element - ook oog heeft voor de omgeving en veiligheidsaspecten.
-----------------------------------------------
Beeckendael officieel geopend 4 september 2011
In tegenstelling tot eerdere berichten  is pas in september 2011 Beeckedael officieel geopend.
De ceremonie werd verricht door wethouder Geert Snijders van R.O..

Beeckendaal klaar [bericht van  9 november 2010 ]
De bouw van Beeckendaal begon juli 2009.  In anderhalf jaar tijd is dit zevende kasteel in de Haverleij gerealiseerd.
Het omvat 62 woningen en 18 appartementen. Het ontwerp is van architect Kees Kaan van Claus Kaan architecten Kaan nam de idee van de Inca-indianen over: een monumente gebouw als centrum van een trapsgewijze opbouw die een verticale percellering als kenmerk heeft. Markant is de terp waarop Beeckendaal is gebouwd, die dient als parkeergarage.

kasteelKasteel Oeverhuyze  26 juli 2009
Het laatste  geplande kasteleel: Oeverhuyze gaat  niet door. De ontwikkeling van dit negende kasteel is ook door de economische crisis getroffen. Op de plek komt voorlopig de Jenaplanschool als dependance van Antonius Abt.

Heesterbrugh van architect Tom Senders
Bericht van 25 juli 2009
De projectontwikkelaar heeft de bouw van kasteel Heesterburgh voorlopig uitgesteld. De reden : Te weinig kandidaat-kopers. Een woordvoerder geeft als argument dat de kredietcrisis de oorzaak is, hoewel er voldoende belangstelling bestaat voor dit project. Maar Haverelij B.V. wil de kopers niet te lang aan het lijntje houden.Info avonden over nieuwste project Heesterbrugh op Haverleij. Zondag 28 september en
19 oktober 2008 zijn er in het clubhuis van Burggolf Haverley infoavonden.
 Heesterburgh komt als een van de laatsten aan snee.
En project dat dichtbij de Maas ligt.
 
Zandkasteel op Haverleij 17 juni 2008. 
Kunstenaars hebben nog voor de bouw van het nieuwste kasteel in de Haverleij -Beeckendael - dit project uitgebeeld in zand. Wethouder Snijders verricht de start van de bouw van dit 7e kasteel door het onthullen van een sculptuur, die op een terp staat. 5 kunstenaars hebben er de afgelopen week aan gewerkt De toekomstige bewoners kunnen op de bouwplaats het kunstwerk van 7 x 8,5 meter aanschouwen.Het ontwerp van deze 62 grond gebonden woningen en 18 appartementen komt van Kees Kaan van Claus & Kaan architecten [Rotterdam]. Er is een ware kasteelpoort en 4 binnenhoven. Markant is de trap-vormige gevel van het in zandkleur uitgevoerd gebouw. 

Bewoners Slot Haverlij trekken aan langste eind
21 augustus 2007.
 
Na de rechtbank heeft ook de Hoge Raad het bezwaar van een omwonende van Slot Haverlij niet erkend. De Raad van State deed onlangs uitspraak in het hoger beroep dat was aangespannen. Een aantal omwonenden, bewoners van Fortresse, vond onder meer dat door 40 nieuwe woningen naast hun appartementen de rooilijn werd overschreden waardoor aan één zijde het uitzicht zou worden belemmerd. De 40 muurwoningen, waarmee Bouwfonds MAB in augustus 2006 was gestart, komen in de plaats van appartementen die onvoldoende kandidaat-kopers trokken. 
 
Overigens trok de eerste groep bezwaarmakers hun klacht al najaar 2006 in toen er door Bouwfonds een financiële tegemoetkoming werd toegezegd. Daarover doet Bouwfonds geen mededelingen. Maar er bleef er eentje standvastig waardoor de hypotheekverstrekkers van een aantal kopers van de muurwoningen onvoldoende konden verstrekken. Voor deze kandidaat-kopers heeft Bouwfonds de bouwrente voor een bepaalde periode kwijtgescholden.
De oplevering van de eerste muurwoningen staat voor eind augustus 2007 gepland. 

De muurwoningen bij 't Slot.

foto © bouwfonds, 10 januari 2006.

Bezwaar muurwoningen weggenomen 10 januari 2007
De Rechtbank heeft de bezwaren [mbt niet voorzien bouw, gebrek aan parkeerplaatsen, terugval in lichtinval e.d. ] ongegrond verklaard. Dat betekent voor Bouwfonds MAB Ontwikkeling de realisatie van dit project van 40 huizen, waarvan de bouw startte in augustus 2006.
De toekomstige muurwoningen bij 't Slot in Haverlij.
Daar zijn nog eens 40 muurwoningen voorzien.

De bouwprocedure rond de muurwoningen die bij 't Slot gebouwd gaan worden heeft weer een hobbel overwonnen. Op 8 januari 2007 zijn de laatste bezwaren tegen de bouw van 40 muurwoningen voor de Rechtbank ongegrond verklaard. Dat betekent voor Bouwfonds MAB Ontwikkeling de realisatie van dit project. Burgers kunnen nog bij de Raad van State in hoger beroep gaan.
Het project van 40 huizen is nagenoeg volledig verkocht, 39 van de 40 woningen hebben een eigenaar, of zijn in optie, aldus Bouwfonds.

Beeckendaal vordert
juli 2009.
Bouw gestart van kasteel Beeckendaal. De oplevering wordt eind 2010 verwacht.

Twee laatste kastelen mogelijk in 2008 aan snee

Kasteel Beeckendael nieuwste project april 2007.
Architect Kees Kaan van Claus & Caan ontwierp een project voor de Haverleij dat de naam krijgt Kasteel Beeckendael. Caan voelde zich geïnspireerd door de Maya-cultuur. Door de vorm als een 'H' uit te voeren krijgen nagenoeg alle bewoners van een appartement [16] een penthouse [2] en 59 woningen een vrij uitzicht op de polders in en om de Haverleij. Het biedt hen ook meer kans op zonnestralen. 
Beeckendael, waarvan de woningen in prijs uiteenlopen van 350.00 - 600.000 euro, wordt gesitueerd in het meest westelijke deel, te weten nabij het landgoedbos waarvan eind 2007de beplanting wordt afgerond.
De bouw start eind 2007.
Start verkoop:
Zondag 3 juni 2007 start de verkoop van appartementen in het nieuwste Kasteel Beeckendael in het
Haverleijpark : clubhuis van Burggolf de Haverleij aan de Leunweg.
Grote toeloop op nieuwste kasteel Beeckendael: Ongeveer 275 personen toonden op de eerste kennismakingsdag met kasteel Beeckendael belangstelling voor een van de 62 woningen/appartemtenten.
Er volgen tot slot nog twee kastelen, te weten Heesterbrugh en Oeverhuyze, projecten die door de economische malaise van 2003-2006 even werden geparkeerd.

Interieur van flat type A in Beeckendael. Kasteel Beeckendael dat in aanbouw is.
foto 20  april 2007.

Het kasteel is opgetrokken uit lichte zandkleurige baksteen. Markant is de entree: een kasteelpoort. Rondom het binnenplein zijn 4 binnenhoven ontworpen, die ingericht worden naar idee van de landschapsarchitect Paul van Beek. 
Beeckendael bevat 62 grondgebonden woningen, 16 luxe appartementen en 2 penthouses. Elke woning heeft een terras en 2 ondergrondse parkeerplaatsen. 
Bouwfonds MAB hoopt nog eind dit jaar te kunnen starten met de bouw. De makelaars zijn: Blommers & Gevers, Boumij Garantiemakelaars en RSP Wonen.

Holterveste
Kasteel Holterveste.

foto © gerard monté, 3 september 2006. 


Dinsdag 30 maart 2005 heeft -met een parachutesprong -wethouder Eugster de start ingeluid van de bouw van kasteel Holterveste. Zij sprong -welke gegadigde voor dit zwaarwegend karwei was dat ...?-met een duobegeleider naar beneden op het landgoed Haverleij, waarna ze de eerste paal sloeg. Een jonkvrouw te paard stak vuurwerk af.

Holterveste, dat een ontwerp is van de Amerikaanse architect Michael Graves, is het zesde kasteel. Bouwfonds MAB verwacht in de tweede helft van volgend jaar [2006] de oplevering.Graves is bekend van het Haagse De Resident.  


Holterveste bestaat uit 65 appartementen toren -en videwoningen.  Markant punt van dit kasteel, dat een autoluwe binnentuin krijgt, wordt de oprijlaan omzoomd door cipressen. 

Eigen kasteel tekenen - 23 maart 2005
Tegelijk met de expositie in het Stadskantoor [Wolvenhoek] daagt de gemeente kinderen uit hun eigen kasteel te tekenen Voorbeelden van de negen kastelen die ten westen van Engelen begouywd worden zstaan er genoeg. Van die kastelen zijn al maquettes gemaakt en er is zelfs een stripverhaal over dat plan geschreven. Tekenen mag thuis of in het Stadskantoor egeburen de prijs is een kaartje voor het Land van Ooit. 
Het stadskantoor is op werkdagen van 9-7 geopend en op dinsdag- en donderdagavond tot 8 uur.

Open dag 
Op zaterdag 20 september 2003 houden architect Sjeord Soeters en landschapsarchitect Paul van Beek een informatieve dag op het landgoed Haverleij. Behalve een rondleiding staat er ook een presentatie op het programma en is het clubhuis van de gofclub BurgGolf Haverleij Den Bosch te bezichtigen. Het Clubhuis wordt vrijdag 19 septmeber 2003 officieel geopend.

Opening golfbaan
Zicht op de golfbaan vanaf de dijk langs de Dieze.

foto © paul kriele, 10 augustus 2011.

Pieter van Vollenhove opent op 19 september 2003 de 18-holes golfbaan. Die maakt met zijn 75 hectare onderdeel uit van het project Haverleij dat 225 hectare beslaat. Er komt ook een bos.

De golfbaan ligt nabij een van de eerste kastelen die zijn gebouwd Zwaenenstede.

Slotsom begunstiging  1 en 7 februari 2003
Pikkant -na de geruchtestroom over een bevoordeling van relaties bij het toewijzen van een flat/woning op de Haverelij architect Sjoerd Soeters zelf een poortwoning gaat betrekken van Lelënhuyze, zo meldt het Brabants Dagblad  [23 februari 2003]. 
Voor Soeters, die in Amsterdam al een woning bezit, is het een pied à terre in zijn werkgebied het Zuiden.
Na het rumoer rond de begunstiging van relaties voor de koop van een woning in de Haverleij is de rust weergekeerd. De voor-afsluting gebeurde maandag 20 januari 2003 op een rechtzitting. De aanleiding was de klacht van twee kandidaat-kopers die hun optie bij de RSP wilden omzetten in een definitieve koop. Volgens RSP was er nimmer sprake van een toezegging geweest.
De twee inwoners van Nieuwegein denken na de NCRV-documentaire over vriendjespolitiek bij perceelstoewijzing, slachtoffer van die handelwijze te zijn geworden...
Aan de ene kant in de rechtzaal stond makelaar RSP die ontkent toezeggingen te hebben gedaan. 
Maar de klagers weten zich gesterkt door andere kandidaat-kopers die bevestigden dat de makelaar tussentijds met een financiële meevaller voor het verkrijgen van een parkeerplaats was gekomen. Dat sterkten hen erin dat de koop zowel voor hen als voor de inwoners van Nieuwegein-waar het in de rechtzaak om ging- zou doorgaan.
Het eindoordeel valt op 6 februari 2003, maar de advocaat van RSP makelaars zegt dat alleen Heijmans b.v opties kan verstrekken. RSP is pas later betrokken geraakt bij het project. In dat eindoordeel [6 februari 2003]stelde de rechter de twee inwoners van Nieuwegein in het ongelijk.
De schade van de vriendjespolitiekdocumentaire? De gemeente Den Bosch zegde de samenwerking met Meeùs Makelaars op. 

Kritiek op begunstiging
De Nederlandse Vereniging van Makelaars die de appartementen in de Haverlij verdeelt kreeg maandagavond 21 oktober 2002 kritiek vanuit het NCRV-'s TV-programma. Document Klachten over begunstigng waren binnen gekomen bij de Vereniging Eigen Huis.
In het programma kwamen bewoners aan het woord die ervaring hadden opgedaan met een van de makelaars.Bovendien bracht de NCRV prominent een vergadering van hypotheekvestrekkers, makelaars en bouwbedrijf in beeld waarin als namen van kandidaten werden genoemd een piepje klonk..... Zowel de Vereniging Eigen Huis als de gemeente Den Bosch reageerden onthutst. De bouw- en makelaarsbranche relativeerde de kritiek door te wijzen op de gangbare praktijken.

B. de Haverleij in ontwikkeling
Voorgeschiedenis
De eerste hobbels waren de bezwaren van omwonenden onder aanvoering van F. van der Vinne. Zij vonden het plan in strijd met het streekplan dat de polders bij Engelen heeft bestemd als agrarisch en met een natuurfunctie. De rond de kastelen geplande houtwallen die voor de omwonenden het zicht zou ontnemen kregen wel een positieve reactie op hun bezwaren :geen houtwallen. 
De aanbesteding door dit partnershop riep de irritatie op bij het raadslid Antoine Jacobs. Hij vermoedde gesjoemel en meldde dit project Haverlij aan bij de parlementaire enquêtecommsisie Bouwfraude.. De gemeente Den Bosch zou eigen gronden hebben ingebracht De aanbesteding vereist openbaarmaking aldus Jacobs indertijd.
Ook het CDA roerde zich, maar dan wat positiever. De raadsfractie in suggeerde bij de bouw van Haverlij zonnepanelen te gebruiken als antwoord op het gebruik van duurzame energie aldus voorgenomen in het milieu-beleidsplan.

Kasteel Wuyvenhaerd: Bouw afgerond juli 2003]
Kasteel Wuyvenhaerd in juli 2003 afgebouwd.
-foto' s © gerard monté, 26 juli 2003.

In juni 2002, toen deze pagina werd opgezet, was kasteel Wuyvenhaerd nog in aanbouw De uitvoering van dit kasteel roept herinnringen op aan de Engelse Windsorstijl. Wuyvenhaerd bestaat uit 21 appartementen en 59 woningen, ontworpen door architect Lucien Lafourt van Bureau Lafourt en van Wijk. 
Links en rechts kasteel Wuyvenhaerd in aanbouw. De naam is afgeleid van het riet dat in de polders welig tiert. Ontwerper is architect Lafour en Wijk die de helderheid van het landschap van Van Goch in gedacht nam.
foto © gerard monté, 2 juni 2002.

Aan de basis van de ontwerpen liggen de Engelse landhuizen en kastelen aan de Loire waardoor de architecten zich hebben laten inspireren. Overigens heet de straat Haverlij [zonder 'e'].

Zwaenenstede

Kasteel Zwaenenstede gezicht op westzijde [l] en gezicht op binnenterrein [r].en twee luchtfoto's.
foto's © gerard monté, 2 juni 2002 , 3 augustus 2003.
---------------------------
Kasteel Zwaenenstede komt van de tekentafel van de Italiaanse architect Adolfo Natalini. De penthouses van de 55 woningen kosten in het vestingstadje Haverleij globaal 650.000 euro.
Helmonders zal de naam Natalini bekend voorkomen want in Helmond staat een architectonisch kunststukje: Boscotondo ook van hem.

Golfbaan
Zondag 2 juni opende officieel- de golfbaan, nabij de nieuwe kastelen in Engelen en nabij het Engelermeer. De naam: Haverleij what's in a name? De negen holes-baan, ontworpen door Paul van Beek, wordt geëxploiteerd door BurgGolf.
Die opening wordt op 19 september 2003 nog eens officieel door mr. Pieter van Vollenhove, de echtgenoot van prinses Margriet, overgedaan..
Kandidaat- leden worden geballoteerd. Het entreegeld bedraagt 1000 euro . Dan ben je lid van de vereniging ' Golf Club BurgGolf Haverleij' .
Andere kastelen behalve de hier genoemde kastelen zijn nog: Velderlwoude, Daliënwaerd van Franz Demblin uit Wenen een project dat in 2002 wordt gepresenteerd:  Holterveste , Leliëhuyze van Sjoerd Roeters en Beeckendael.
Het meest sober in uitvoering is Kasteel Velderwoude dat bestaat uit 86 woningen. Voor dit ontwerp staat Jo Crépain. 

Leliënhuyze
De markante kasteeltorens en kasteelgracht vanLeliënhuyze.
foto's © gerard monté 3 september 2006.

Kasteel Leliënhuyze. 

foto's © gerard monté, 3 september 2006.

Het nieuwste project Leliënhuyze omvat twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en pleinwoningen, de laatste in prijzen vanaf 280.000 euro. Kasteel Leliënhuyze is een ontwerp van architect Sjoerd Soeters, de even excentrieke als publiciteitsgerichte zakenman of is het kunstenaar, profileert zich veelal in de 'ik'-vorm compleet met portret en getooid met vette bril. De tekst in de advertenties over de Haverlij noemen hem 'befaamd'. 
De toeganspoort van het kasteel bestaat uit 40 poort woningen, waaronder twee-onder-een-kapwoningen, vier hoektorens en een poortgebouw. Na binnekomst komt men op het binnenplein waar omheen 27 pleinwoningen, stadse tussenwoningen en poortwoningen.

Hoogste punt Leliënhuyze
Namen van de bouwers van Leliënhuyzen.
foto © gerard monté, 26 juli 2003.

In october 2004 werd van het kasteel Leliënlhuyzen het hoogste punt bereikt. De bouw door Heijmans IBC Bouw uit Breda vordert grstaag. Leliënhuyze, ontworpen door de exentrieke Sjoers Soeters, bestaat uit 67 woningen en appartementen. 
Elk type is er nagenoeg aanwezig: twee-onder-één-kap, appartementen, pleinwoningen met terrassen. Elke brwoner heeft twee plaatsen in een verdiepte parkeergarage. Voor de bouwvakvakantie van 2005 staat de oplevering gepland.
Aanvang bouw Leliëhuyze

Leliënhuyze is het vierde kasteel waarvan kort na de zomer van 2003 de bouw aanvangt. Het project bestaat uit 67 woningen elke met hun eigen identiteit. Dit kastreel telt vijf bouwlagen inklusief de parkeergarage. Aan de maquette te zien lijkt Leliënhuyze met zijn vier torens gegroepeerd rond een binnenhof, nog het meest op een kasteel.

Alsof het een sprookje of bouwpakket is..

foto' s © gerard monté, 26 juli 2003.
 

Fortresse
Fortresse, ofwel de vrouwelijke vorm van fort, bestaat uit vier hoektorens en daartussen grondgebonden woningen.
In een hoektoren bevinden zich 18 appartementen, twee penthouses en twee grondgebonden woningen. Allen hebben óf een terras, óf een loggia [semi balkon] óf een tuin. Karaktersitiek van deze huizen zijn de hoge plafonds. 
Tussen de hoektorens liggen 20 grondgebonden woningen met een eigen, inpandige, garage [prijzen rond de 300.000 euro.].
Aan de zuidzijde kijken de muurwoningen uit op de Engelense golfbaan.

't Slot 
't Slot is het deel van de nieuwe bebouwing in de Henriëttewaard dat geen kasteel wordt. Deze huizen die inmiddels zijn gerealiseerd liggen dichtbij de sluis in Engelen.  

Kijk op ' t Slot waarvan in juli 2003 al een deel is voltooid.
foto' s © gerard monté, 26 juli 2003.

't Slot bevat 450 woningen dat is de helft van het totaal aantal dat op het landgoed ligt gegroepeerd. 't Slot zijn, dat niet op een kasteel maar meer op een dorp lijkt, gaat in fasen in ontwikkeling/verkoop. Oktober 2003 werden de eerste huizen betrokken.
Op de achtergrond van de foto is ook 't Slot in aanbouw te zien.

Daliënwaard
Na de open dag op Paasmaandag 2006, zijn de eerste bewoners van een van de 24 luxe koop -en/of 44 luxe huurwoningen in hun pand getrokken. Het complex Daliënwaard is herkenbaar aan zijn vier torens gelegen op de hoeken van het complex en de bloksgewijze opbouw van de meeste eensgezinswoningen. Dat, in de hoogte uitstekende, blok kreeg de naam 'promendadedek'. Overigens hebben alle huizen een terras en balkon.De torens bevatten luxe woningen. Acht huurwoningen staan ondermeer in het binnenblok. 
Kasteel  Daliënwaard waarvan  Franz C. Demblin de architect is.

foto © gerard monté, 3 september 2006.
 

Start bouw Daliënwaard
Donderdag 19 mei 2005 is de bouw begonnen van Kasteel Daliënwaard. Dat gebeurde door wethouder Jetty Eugster met de onthulling van de plaquette. Daliënwaard omvat 68 woningen die met elkaar in verbinding staan door een houten promenadedek. De woningen liggen rond een binnentuin.
Daliënwaard-het vijfde kasteel- zal velen aanspeken omdat het in zijn omvang intimitiet uitstraalt. Het is een klein kasteel: een carrée met 60 woningen aan de buitenzijde en acht woningen op het binnenplein. De bouw moet nog beginnen [augustus 2003].
Architect van dit kasteel is de Oostenrijker Franz Demblin. Demblim liet zich bij zijn ontwerp inspireren door de Hollandse schilderkunst en het spel tussen zon en wolken.

Garantstelling 
De bouw van kasteel Daliënwaard is nog niet [februari 2005] aangevangen. De combinatie Gemeente, Heijmans en Bouwfonds Woningbouw b.v. -voor elk eenderde aandeelhouder- vroeg om een garantstelling van 17,5 miljoen euro aan de gemeente. Het gaat om een lening die de Combinatie Haverleij bv wil doen bij de Bank Nederlandse Gemeenten, maar die eist dat 'Den Bosch' zich voor dat bedrag garant stelt. B&W van Den Bosch willen aan dat verzoek beantwoorden op voorwaarde dat elk van de drie eenzelfde bedrag op tafel legt. 

Velderwoude juni 2002
Kasteel Velderwoude met inkijk op binnenterrein [r].
 
foto © gerard monté, 2 juni 2002.


Door de kasteelachtige opzet bevat het 225 hectare grote terrein Haverleij slechts 10 procent bebouwing. De rest wordt natuur. Rietvelden, populierenakkers, bossen en waterpartijen stralen een Hollands landschap uit. Als een glooiend geheel lopen de elementen over/zij door in.naar het Engelermeer.

Kasteel van de toekomst: Heesterburgh
Nog een te bouwen/ontwerpen kasteel is Heesterbrugch. Achter die naam en ontwerp staat het Bossche architectenbureau De Twee Snoeken.
Projectontwikkeling De Haverleij b.v.maakte juli 2009 bekend dat de bouw - voorlopig- is uitgesteld. Oorzaak kredietcrisis.

Terug naar boven