De Kloosterstraat eerst wel toen geen bedrijfsterrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2006 Een weinig bekend aspect maar wel direct herinnerend aan de Kloosterstraat. Langs de A2 staan enkele eeuwen oude bomen. Mogelijk behorend bij het klooster dat op deze plek heeft gestaan Deze bomen moeten straks wijken [worden najaar 2004 verplaatst] ivm de ombouw van de A2.
De historische boom mogelijk behorend tot het voormalige klooster.
De locatie is zuidelijk van de rondweg gelegen.
De  bomengroep is overigens al eenmaal verplaatst en opnieuw zijn er in 2012 maatregelen ter bescherming genomen ivm extra rijbaan.

Ten zuiden van de A2, in de oksel van de rondweg met de provinciale weg naar St. Michielsgestel/ Schijndel, ligt het terrein 'Kloosterstraat', dat verder omsloten wordt door de Keerdijk en de Meersche Plas.
Het was en is - na het definitief intrekken van de bestemmig- najaar 2012-bedrijfsterrein opnieuw een natuurgebied geworden dat nu een extra dimensie krijgt van recreatie.
Inleiding
historie
berichten   
Intrekken plannen Kloosterstraat / den bosch, Toekomstig bedrijfspark en milieubezwaren] 19 april 2006
=========================================
Inleiding
Ten zuiden van de A2, in de oksel van de rondweg met de provinciale weg naar St.Michielsgstel/Schijndel, ligt het terrein 'Kloosterstraat', dat verder omsloten wordt door de Keerdijk en de Meersche Plas.
-Rechts: De kaart van het gebied gelegen tussen kanaal [boven], de rondweg [min of meer linksboven] en de weg naar Schijndel [links onder] van het toekomstige bedrijvencomplex 'Kloosterstraat'.
 
Links: Een alternatieve invulling die meer met de natuur rekening houdt.
 

Rechts Een breder kwelgebied langszij de rondweg, de Meerse Plas [rechts bovenin] vormt - ecologisch gezien - de verbinding met de rechts gelegen Keerdijk die de ruggegraat van de Noord-Zuid lopende ecologische zone is. 
De gemeentegrens vormt de Oostelijke begrenzing van de Kloosterstraat als bedrijfsterrein.
Onderin van links midden naar onder midden de Bosscheweg. Dan ook in rood de rondweg A2van links midden naar bovenin midden. Rechtsonderin- in groen- de Keerdijk.

Dat gebied van 161 hectare moet** het nieuwste bedrijfspark worden van Den Bosch waarin overigens ook St.Michielsgestel kan participeren. Dankzij een gemeentelijke herindeling kwam Den Bosch de grond in 1996 toen van buurgemeente St.Michielsgestel. Zo lagen de plannen op 29 mei 2002 die wethouder Jetty Eugster de pers presenteerde. Maar nu - 19 april 2006- bij een nieuw College van B&W dat aantreedt, zijn de kaarten opnieuw geschud.

zie hieronder: Intrekken bedrijfsparkplannen.
Een toekomstig bedrijfspark Kloosterstraat. Het voormalige grondgebied van St. Michielsgestel is nu nog een ongeschonden stukje natuur. Deze akkers gelegen zuidelijk van de rondweg A2 precies tegenover het Provinciehuis zijn rechts op zichtbaar.
Vooraan op de foto ligt Meerendonk omgevormd tot golfbaan. De rondweg A2 doorsnijdt de foto van links boven naar rechts.

foto © paul kriele, 21 november 2000.

.
historie
 In 1996 werd definitief vastgelegd dat de Gestelse grond bestemd zou worden voor een bedrijfsterrein. Daarvan resteert na de aanleg van de verplichte ecologische zones 100 hectare voor feitelijke vestiging van bedrijven.
De Kloostertstraat hing op enkele voorwaarden: Den Bosch moest per se een ecologische verbindingszone aanleggen. Voor die 300 meter brede strook heeft Den Bosch aan Gestel 3 miljoen gulden betaald
November 2000 zette het Bossche stadsbestuur vaart achter de plannen door 1,75 miljoen te reserveren voor een bestemmingsplan mbt de Kloosterstraat.
De Kloosterstraat ligt vanaf Den Bosch gezien achter het Pettelaarpark [maar wel aan de zuidzijde van de rondweg ! ] met zijn dominante toren van het Provinciehuis. Het gebied- voorheen behorend aan St.Michielsgestel- kwam door een provinciaal besluit bij 's-Hertogenbosch.

foto © paul kriele, 22 november 2000.
 

De aanwinst van een nieuw bedrijfsterrein kwam najaar 1999 bijna op losse schroeven te staan toen minister Pronk van milieu wilde belemmeren dat Den Bosch met zijn grondgebied over de rondweg zou uitdijen. Maar zomer 2000 draaide de minister bij door ruiling met een gebied elders in Brabant ter sprake te brengen wat weer tot commoties leidde bij andere gemeenten waaronder Tilburg.

Gestel schonk de Kloosterstraat mits Den Bosch het terrein teruggeeft wanneer de plannen mochten falen.

Berichten
Intrekken plannen als bedrijfspark  19 april 2006. 
Bedrijfspark de Kloosterstraat komt ter discussie. Dat valt tussen de regels door op te maken uit het Collegeprogramma dat de vier partijen PvdA, CDA, VVD en groen Links hebben opgesteld. De Kloosterstraat bleef steeds een heet hangijzer binnen het oude College aangezien er zowel op economisch vlak twijfels aan de noodzaak bestonden, als door de inbreng van de miliuugroeperingen, die de nadruk legden en nog leggen op een ecologisch aansluiting bij Het Bossche Broek. Bovendien wensen zij geen aantasting van een -oorspronkelijk- Dungens natuurgebied.

De plannen van wethouder Jetty Eugster, voor wie binnen het voorgaande oude College van B&W de ontwikkeling van dit prestigieuze gebied een stokpaardje was, halen blijkbaar nu alsnog bakzeil.
Als er binnen de gemeentegrenzen alternatieven [A2 zone kanaalzone/Meerendonk] gevonden kunnen worden en de overheden werken mee, dan zal de Kloosterstraat meer als natuurgebied ontwikkeld worden. Die veranderende investering betekent een gelijksoortige [economische getinte] ingreep/uitgave, zegt Eugster.

A2 zone: Met de overheden [provincie en rijk] gaat de gemeente zich nog sterker inzetten op de ontwikkeling van de A2-zone. Daar komt meer zicht op. De A2-zone is een nieuw economisch hart, gelegen op de kruising van de spoorlijn naar Nijmegen en de rondweg. Jetty Eugster, geeft aan dat Rijk en Provincie voor die opzet al concrete stappen hebben gezet.

-------------------------------------
Uniek plan Kloosterstraat  29 mei 2002. 
Vanavond 29 mei 2002 presenteren de wethouders Jetty Eugster en Rien van Grunsven in de Commissie R.O. en Beheer de nieuwe gemeentelijke visie op de Kloosterstraat. Dit voormalige landbouwgebied tegenover het Provinciehuis aan de Gestelse kant van de rondweg is in beeld om te beantwoorden aan de behoefte van bedrijfsterrein voor Den Bosch.
De nieuwe visie [masterplan] is een antwoord op het verzoek van de Provincie met een nadere invulling en verantwoording te komen over juist de Kloosterstraat als bedrijfslocatie. Van de Kloosterstraat, groot ruim 600 hectare, wordt slechts 75 hectare bebouwd. De kantoren en bedrijfsruimten zijn gestapeld boven parkeerdekken en er komen gemeenschappelijke voorzieningen voor horeca en parkeren.

Het plan met twee bedrijfslocaties, gebouwd op voormalige dekzandruggen is volgens de gemeente uniek omdat het een bedrijfspark wordt dat is afgestemd op hoogwaardige, kantoorintensieve gebouwen voor de takken: kennis, handel en kantoor, en omdat de inrichting rekening houdt met de natuur, zowel in ecologisch opzicht als in waterbeheer [kwel-en detentiegebied].

Bijkomend effect is, dat de Kloosterstraat van elders arbeidskrachten zal aantrekken en daarmee de centrumfunctie van de stad zal versterken. Er zijn voor 10-15.000 arbeidsplaatsen voorzien.
In een toelichting zegt stedenbouwkundige Van de Made dat de schaarste [en prijs] aan [van de ] grond de stad in de kaart speelt. Ondanks de kosten [de grondexploitatie kost alleen al 200 miljoen euro] en de risico’s [onzekere conjunctuur, bouw - en c.q. parkeerfaciliteiten en de voor-investering] maakt de Kloosterstraat volgens wethouders Eugster en Van Grunsven kans over drie jaar gerealiseerd te worden.
Van de Brabantse Milieubeweging verwacht ze wel een reactie, maar die zal kan nauwelijks nog afwijzend zijn… ‘ De nieuwe Kloosterstraat wordt er om te wandelen leuker op dan toen het landbouwgebied was, ‘aldus Eugster.


Milieu tegen Kloosterstraat
 18 juni 2002. 
De Brabants Milieufederatie [BMF] is tegen het op 29 mei door de Bossche wethouders Eugster en Van Grunsven gepresenteerde plan voor een hoogwaardig bedrijventerrein van 70 ha op de Kloosterstraat. Den Bosch moet niet over de rondweg gaan want dan is het eind zoek. Bovendien is het onjuist dat de combinatie ecologie en economie een gunstig effect heeft op het milieu.
Met andere woorden dat nieuwe masterplan voegt niets toe aan eerder ingediende plannen. Den Bosch moet niet eigenhandig opereren maar op gebied van bedrijfsparken regionaal samenwerken, aldus directeur van Poppel van de Milieufederatie, die aankondigt alle wegen te benutten om bezwaar te maken en de Kloosterstraat als natuurlandschap te behouden.
Klaagzang Kloosterstraat- Nieuwsbrief Bastion Oranje, 26 maart 2002] 
Bedrijfsterrein Kloosterstraat wordt geen 200 hectare groot bedrijfsterrein maar een luxe bedrijfspark a la Pettelaarpark van circa 60 hectare.
De Kamer van Koophandel - de realiteit beseffend- is toch erg teleurgesteld over de nieuwe bijgestuurde opzet /inperking van de Kloosterstraat, gelegen tegenover het Pettelaarpark. De Kloosterstraat, afgenomen van St.Michielsgestel, was in de ontwikkeling ooit een pilot locatie.

In december 2001 lanceerde burgemeester Rombouts de Kloosterstraat als een milieuvriendelijke toplocatie, daarmee zinspelend op de luxe uitstraling die het flink ingekrompen terrein moet krijgen. Dat betekent volgens Den Bosch ondergronds en in de hoogte bouwen en de rest van het gebied als waterreservoir benutten.
Gijs Pannekoek en Paul van Moorsel van de Kamer doen een klaagzang uitgaan en constateren dat -onder druk- bedrijvig Noord-Oost Brabant moet uitzien naar bijvoorbeeld of Vlijmen [Nieuwkuijk] óf de locatie noordelijk van Rosmalen [nabij Nuland].
De nood bij de ondernemers is toch al hoog, zeggen zij, Gezien de wachttijd van 3-5 jaar [ontwikkeling en procedures] ligt het vooruitzicht op een nieuwe locatie nog ver weg.
 naar top pagina


Terug naar boven