Reactie gemeente op: Einde huurkontrakt Azijnfabriek Bethaniëstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2015 | Gewijzigd op: 21-04-2015
Reactie gemeente op bericht hieronder:
Einde huurkontrakt  Azijnfabriek in BAM-gebouw dd. dinsdagavond 21 april 2015

In het bestuursakkoord van dit college staat vermeld dat het Stadsarchief het verdient om adequaat en toegankelijk te zijn gehuisvest. Het stadsarchief is onderdeel van het Erfgoedcluster. Gemeenschappelijke huisvesting van het Stadsarchief, BAM en Vestingwerken in het Groot Tuighuis ligt dan voor de hand. De mogelijkheden daartoe worden nu onderzocht. Voor dit cluster is meer ruimte nodig dan het huidige Tuighuis te bieden heeft. Daarom wil de gemeente op termijn de beschikking krijgen over het volledige pand.

Om dit mogelijk te maken zijn we in gesprek met de huidige huurder, de Stichting Vrienden Azijnfabriek. We spreken met de stichting over het opzeggen van de huur per einde van de dit jaar eea conform het huurcontract (er geldt een opzegtermijn van 1 jaar. Opzeggen voor 1-1-2016 betekent dat de nieuwe afdeling Erfgoed per 1-1-2017 over het pand kan beschikken). De gemeente en Azijnfabriek zijn ook in goed overleg om de voortgang van de activiteiten van de Azijnfabriek te borgen. Op welke manier dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Verwachting is dat we hierover gezamenlijk in de loop van 2015 meer helderheid krijgen. Het gaat dus niet om het bieden van kansen aan andere podia zoals de Muzerije of Toonzaal.

Bericht van dinsdagmorgen 21 april 2015: Einde huurkontrakt met Azijnfabriek in BAM-gebouw..
Eind 2016 komt er een eind aan de Azijnfabriek op de locatie oude St.Jacobskerk in de Bethaniëstraat. De reden is dat de gemeente, die eigenaresse is van de kerk waarin vanaf 1988 de BAM is gehuisvest, het huurkontrakt opzegt.

Aanleiding is de nieuwe organisatie ‘ Cultureel Erfgoed’* waardoor de BAM met Stadsarchief en Vestingwerken worden samengevoegd. Het Stadsarchief trekt deels in bij de BAM, maar het depot blijft grotendeels in de Bloemenkamp.

Beleidsmatig wil de gemeente de kleinere podia in de stad, die in een wat moeilijke positie verkeren, zoals de Muzerije en de Toonzaal begunstigen [lees doen bezetten] met bijv. de uitvoeringen van de Azijnfabriek en Moyes Bosch.
Maar die verenigingen zijn het helemaal niet met die versnippering en ‘opgelegde’ locaties eens. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

*Het betreft een samengaan met de BAM en Vestingwerken onder de paraplu van Cultureel Erfgoed [sector vallend onder Stadsontwikkeling] met Martin Noyons aan het hoofd.
Vorig jaar werd al besloten tot een feitelijk integratie. Wat betekent dat de organisatie met 14 fte-ers naar de BAM in de Bethaniestraat [circa 18 fte-ers] verhuist samen met Vestingwerken. Bron: bastionoranje.nl dd. 7 februari 2015.De Azijnfabriek in de Bethaniëstraat moet
voor eind 2016 op zoek naar een nieuwe locatie...


foto © paul kriele, 19 april 2015.

Historie Azijnfabriek

'Podium Azijnfabriek' komt voort uit de ‘Coöperatieve vereniging culturele evenementen de voormalige Azijnfabriek’, die vanaf 22 maart 1981 [officiële opening] was gehuisvest in een steegje/pand Achter het Azijntonnetje in de Korte Putstraat 21.
Vanaf augustus 1989 kwam het koorgedeelte van de middel eeeuwse Sint Jacobskerk in beeld.
Zeven jaar daarvoor [vanaf 20 april 1982] kreeg Go Jansen, als zelfstandig ondernemer via een overeenkomst het beheer en de programmering [voornamelijk lunchconcerten] van de Vereniging. Vanaf februari 2004 is Jan Rijnaarts de directeur en gaf aan het intieme theater de naam ‘Podium Azijnfabriek’. Rijnaarts verbreedde de programmering en gaf aan het koorgedeelte van de Jacobkerk een multifunctionele bestemming: naast concerten en lezingen, worden er ook trouwpartijen en carnavalsfeesten gehouden

Terug naar boven