Gemeente licht besluit rechtsgang met Azijnfabriek toe

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-01-2017 Gemeente ligt achtergrond van rechtsgang aan het Cultureel Platform Azijnfabriek  [CPA] toe.
In een brief van 11 januari 2017 aan de gemeenteraad legt de gemeente [wethouder Huib van Olden] uit waarom zij naar de rechter stapt. Doel is de Azijnfabriek uit het pand [koor oude Jacobkerk] te krijgen.

De gemeente heeft de Azijnfabriek al bijtijds [Raads informatiebrief nr. 9 / 2016]  over de door haar geplande juridisch stappen bericht.
In die ruimte[ koor van de kerk] vinden door de onderhuurder [een ondernemer] culturele en maatschappelijk gerichte activiteiten plaats. En daarnaast ook bijeenkomsten zoals feesten. Maar die zijn strijdig met het bestemmingsplan, zegt de info aan de hiervoor genoemde brief aan de gemeenteraad. Beëindiging van de huur met de Azijnfabriek betekent ook een einde aan de huur door de ondernemer, zo staat te lezen.
De huurovereenkomsten zijn op 5 december 2015 opgezegd vanwege de herhaalde strijdigheid met het bestemmingsplan en om de door de raad besloten fusie van de afdeling Erfgoed uit te kunnen voeren. 

Een gang naar de rechter is noodzakelijk, aldus nog steeds de gemeentebrief, omdat de Azijnfabriek de opzegging betwist en het gehuurde niet overeenkomstig met de voorwaarden wordt gebruikt.
Op 14 februari 2017 vindt de mondelinge behandeling voor de rechter plaats.

Bericht van 10 januari 2017 Gemeente daagt Azijnfabriek voor de rechter
De gemeente die het bestuur van de Azijnfabriek een huuropzegging* oplegde, daagt dat bestuur nu voor de rechter. Op 14 februari 2017 dient de zaak.


Een laatste poging door dat bestuur, officieel Cultureel Platform Azijnfabriek, tot bemiddeling haalde niets uit.
Als oplossing binnen de termijn van vier jaar * die volgens de Azijnfabriek is ingegaan, staat zij open voor een vervangende locatie of een integratie in de plannen voor het beoogde erfgoedcentrum....
In deze processen ervaart het bestuur, zoals voorzitter Dré Zijlmans het zegt, weinig tegenwicht van de oppositie in de raad en bij de coalitie moet alles wijken voor cultureel erfgoed.  

*Die huuropzegging per 31 december 2016 volgde omdat in de Bethaniëstraat [de oude Jacobkerk] diverse diensten van de gemeente - na fusie- op één locatie [Groot Tuighuis] verder zijn gegaan.
Volgens het bestuur komt de gemeente een jaar te laat met die huuropzegging.  Er ligt een contract dat op 1 januari 2016 er een nieuwe termijn ingaat.
Ondanks die opzegging, is het bestuur zelf toch op zoek is gegaan naar nieuwe locaties.

Zie ook bericht 'Geen pand beschikbaar' bericht dd. 14 maart 2016.