Bouwkundig herstelwerk voorheen theater BIS in Triniteitstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-01-2021 | Gewijzigd op: 11-01-2021
Het voormalige theater BIS, recentelijk  Bij Katrien, vertoont flinke bouwkundige problemen. Momenteel wordt met de inzet van groot materieel het dak aangepakt: met name nieuwe dakbedekking en tegelijk wordt het dak van isolatiemateriaal voorzien.
Door die bouwkundige aanpak duurt het langer voordat de Azijnfabriek er in kan trekken. Dat zal wel najaar 2021 worden.
Triniteitstraat 19. Het voormalige Theater Bis en recentelijk  Bij Katrien verkeert in een bouwkundige herstelfase.  foto © paul kriele, 11 januari 2021.

Bericht van27 augustus 2020 Gemeente botst op bouwkundigp problemen voorheen theater BIS, volgend jaar  Azijnfabriek
Onverwachte verborgen gebreken aan pand Triniteitstraat 19 voorheen theater BIS, later Katrien.
Tijdens sloopwerkzaamheden aan het pand waar de Azijnfabriek in de Triniteitstraat [voorheen BIS,later Bij Katrien heen gaat, blijkt onverwachte constructieve gebreken te vertonen. Bouwkundige gebreken die dus niet eerder waren opgevallen. Daar was  eerder wel een conditiemeting verricht.
Triniteitstraat 19.

foto © paul kriele,
9 december 2015

Financiën
De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk en ziet zich voor onverwachte extra kosten te staan. De extra kosten voor constructief herstel worden geraamd op € 790.000 en worden gedekt binnen de afdeling Maatschappelijk Vastgoed. Door die extra  investering blijft dit gebouw een beschermd stadsgezicht en ook voor een nieuwe functionele bestemming geschikt. De kosten van bijn acht ton komen op de eerder voorziene kosten van renovatie en aanpassing van Triniteitstraat 19 van ruim negen ton. Tesamen dus € 1.700.000.
Podium Azijnfabriek
Naar verwachting kan het project inclusief de extra herstelwerkzaamheden worden opgeleverd na de zomer van 2021*. Aan Podium Azijnfabriek wordt de mogelijkheid gegeven om de huidige locatie aan de Bethaniestraat te blijven gebruiken op basis van een bruikleenovereenkomst tot aan de oplevering van het pand Triniteitstraat 19.
*De voorbereidingen voor realisatie en de casco oplevering aan Podium Azijnfabriek was gepland voor 1 november 2020. 

Bericht van 10 maart 2017: Positief overleg Gemeente x Azijnfabriek
Wethouder Huib van Olden meldt in een brief [10032017] dat  er een 'Terugkoppeling bestuurlijk overleg met de Azijnfabriek' is geweest, waarbij ook de exploitant Jan Rijnaarts aanwezig was. De brief is overigens vandaag met instemming van alle partijen verstuurd. In gezamenlijkheid is voorgenomen om de gerechtelijke procedure te stoppen.
In een open sfeer zijn meningen en ideeën uitgewisseld.
 
Voortvarend gaan we aan de slag  met het oog op een voor alle partijen zoveel mogelijk passende oplossing voor de ontstane impasse. Over ongeveer vier weken wordt het bestuurlijk overleg voortgezet. Dan maken we de balans op en hopen we te komen tot concreet vast te leggen afspraken voor het vervolg.

Terug naar boven