Positief overleg Gemeente X Azijnfabriek

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2017 | Gewijzigd op: 11-03-2017
 Wethouder Huib van Olden meldt in een brief [10032017] dat  er een 'Terugkoppeling bestuurlijk overleg met de Azijnfabriek' is geweest, waarbij ook de exploitant Jan Rijnaarts aanwezig was. De brief is overigens vandaag met instemming van alle partijen verstuurd. In gezamenlijkheid is voorgenomen om de gerechtelijke procedure te stoppen.
In een open sfeer zijn meningen en ideeën uitgewisseld.

Voortvarend gaan we aan de slag  met het oog op een voor alle partijen zoveel mogelijk passende oplossing voor de ontstane impasse. Over ongeveer vier weken wordt het bestuurlijk overleg voortgezet. Dan maken we de balans op en hopen we te komen tot concreet vast te leggen afspraken voor het vervolg.