Opening nieuwe fietsenstalling Centraal Station

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-12-2016 | Gewijzigd op: 06-12-2016
Opening door wethouder Jos van Son op maandagmorgen 5 december 2016.
Samen met de regiodirecteur ProRail  Inés Plasmans opende wethouder Jos van Son maandagmorgen 5 december 2016 de uitgebreide fietsenstalling onder het station. Er zijn 1.400 plaatsen bijgekomen zodat er plek is voor 4.343 fietsen. Ook is er tegelijjk  een aparte inrit en een aparte uitrit op de plek van de bestaande toegang gemaakt.
Bezwaar Fietsersbond
De fietsersbond maakte tijdens de ceremonie bezwaar tegen de stalling omdat de rekken te zwaar zijn en beschadigignen kunnen veroorzaken bij het  wegzetten van een fiets. En de Bond vindt dat er te weinig toezicht is: alleen bij de portiersloge bij de uitgang. Ze zou bij het stallen het liefst met kaartjes werken.

Wethouder Jos van Son opent
de uitgebreide fietsenstallig onder  het station.

Het nieuwe digitale fietsparkeersysteem verwijst fietsers automatisch naar een lege plek. De gemeente heeft voor de uitbreiding ruimte uit de oude parkeergarage beschikbaar gesteld. Daardoor zijn er 30 parkeerplaatsen voor auto's komen te vervallen. De overige kosten zijn voor rekening van ProRail.

Bericht van 1 december 2016 Opening fietsenstalling

Aanstaande maandag 5 december 2016 opent 's morgens vroeg wethouder Jos van Son de nieuwe -uitgebreide- fietsenstalling onder het Centraal Station. De verbeteringen zijn: een aparte inrit en uitrit voor het fietsverkeer, bedoeld om de twee stromen van elkaar te scheiden zodat er een vlottere doorstroming ontstaat.

Uiteraard zijn er ook een groot aantal - 1.400 - plaatsen bijgekomen waarvoor autoparkeerplaatsen werden opgeofferd. Ook is er een digitaal parkeersysteem aangebracht dat bij binnenkomst de vrije plaatsen laat zien.


De nieuwe situatie in de
fietsenstalling  onder het Centraal Station
.


foto's © paul kriele, 1 december 2016.


Terug naar boven