Gemeenteraad akkoord met investeringen 'updaten' Centraal Station

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-06-2021 | Gewijzigd op: 30-06-2021
De gemeenteraad [commissieOmgeving]  is dinsdag 29 juni 2021 akkoord gegaan met een updaten van het Centraal Station. Dat station [*1998] moet gezien de toename[30-40% meer ] van het aantal reizigers, problemen die er bestaan met de toeloop  van reizigers aan voor-en achterzijde van het station, de beperkte fietsenstalling aan de Westzijde en de problemen met het busstation, moderner en rianter worden gemaakt. Rijk en provincie hebben al een deel van de kosten van € 180 miljoen  [waarin €7,5 miljoen voor de eerste onderzoeksfase]. Van het Bossche station -het drukste knooppunt van het Zuiden - maken dagelijks 60.000 reizigers gebruik.
......
Drukte op en rond het Stationsplein met taxi's, personenauto's die er wachten.  passanten/reizigers, een gebakkraam  en er naast ook nog een busstation.
foto © paul kriele, 13 oktober 2019.

Berticht van 27 -11-2020 Ook voor Bossche station  grote  plannen 

In  dat zelfde bericht over het de verdubbeling van de A2 van  3 naar 4 rijbanen, zoals dat deze week werd vastgelegd in het Meerjarenprogramma Ruimte en Infrastructuur, is er ook aan het Centraal Station aandacht besteed en geld gereserveerd. Reden: een te verwachten toename van het reizigersverkeer en een te krappe perronindeling, en ...de voorzieningen zijn niet meer toereikend. De ambitie van de gemeente mbt het station is in 2019 vastgelegd  in de Toekomstverkenning Knooppuntontwikkeling Station.

Mobiliteitshub ‘s-Hertogenbosch Veel reizigers en overstappers maken gebruik van het station. De ruimte is schaars en het station barst uit zijn voegen. De perrons zitten aan de maximale capaciteit. Daar bovenop groeit dat aantal reizigers in het OV alleen maar.
In een bericht stelt B&W dat zij van het station een mobiliteitshub wil maken, een plek waar reizigers comfortabel en snel de trein kunnen pakken.,  ook eenvoudig kunnen overstappen van fiets of bus of op een andere trein. En hun fiets veilig en goed kunnen stallen.

De plannen zijn: een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan te leggen aan de westzijde van het station.  Dat kan met steun van Rijk en  provincie waarmee financiële afspraken zijn gemaakt. De provincie en de gemeente brengen samen € 15 miljoen in van de in deze fase vereiste € 85 miljoen. Het Rijk draagt de rest bij.