€ 60 miljoen voor nieuw -vijfde versie -station voor Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2022 | Gewijzigd op: 16-11-2022

Den Bosch ontvangt in totaal bijna € 96,1 miljoen voor de ontwikkeling van een nieuw station en omgeving.met duizenden woningen.
Voor het nieuwe station -het vijfde intussen- is € 60 miljoen voorzien.  De rest €36,1 miljoen gaat zitten in woningbouw [duizenden] en een nieuwe oversteek  over spoor voor fietsers en voetgangers en andere verkeersmaatregelen. Die woningbouw is een voorwaarde die het Rijk Den Bosch stelt. Bij die ontwikkeling van de Spoorzone gaat  het om de herinrichting van de Parallelweg en de Magistratenlaan, verbeteren van het knooppunt Zandzuigerstraat/Parallelweg, een nieuwe lage Diezebrug en verkeersaanpak in de Stadsdelta Noordzijde.

Bericht van 5 maart 2022: Nieuw vijfde versie van Bosch' station
Op de presentatie van het nieuwe Innovatiekwartier rondom Grasso op vrijdagmorgen 4 maart 2022 in het voormalige Grenco-gebouw aan de Parallelweg, sprak wethouder Jan Hoskam over de plannen voor een nieuw station. Dat wordt intussen de vijfde versie, gezien vanaf [de opening]18-7-]1896.
Wethouder Jan Hoskam en projectleider Walter Stam over het Innovatiekwartier Den Bosch.
foto © paul kriele,  4 maart 2022

​​​​​​ Achtergrond nieuw station
Achter dieeze presentatie schuilt nog het nieuwtje waarin de wethouder vooruitloopt op de bouw van een nieuw station met een nieuwe voor en een extra achterzijde. Daar zit ook een extra uitgang [Noordelijke kop van de sporen] die bedoeld is voor bezoekers aan de Brabanthallen, het Innovatiekwartier en de studenten van het omgebouwde EKP [AVANS en Kunstacademie].
Mogelijk komt er ook een extra passerelle /[brug over de sporen aan de Noordzijde naar de Tramkade, Verkadefabriek en Boschveld.
De reden is dat NS, met wie Hoskam al besprekingen voert, het complex [passerelle e.d.] te beperkt vindt. Dat komt voort uit het aantal treinen dat per uur van 4 naar 10 is gestegen. Dat  heeft meer reizigersstromen veroorzaakt. Ook in het algemeen is het reizigersvervoer toegenomen door een groter gebruik van het Openbaar Vervoer. Een groter station moet dat ruimteprobleem zien op te lossen. 

Voor een overzicht van [feitelijk] vijf Bossche staions klik op vijf stations
 
.....
Het station van architect Rob Steenhuis, opening 1998.
foto © paul kriele. 13 juni 2019.


Terug naar boven