Paleiskwartier: Nieuw brugdébacle

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-09-2014 | Gewijzigd op: 11-09-2014
De stad wordt opnieuw geconfronteerd met een debacle over de bouwkosten van – dit keer - de Paleisbrug in het Paleiskwartier. Het draait om opgelopen kosten voortkomend uit een noodzakelijke verzwaring van brugdelen.
Hoewel de opdrachtgever ProRail is [volgt uit een verplichting volgens de Spoorwegwet] heeft de gemeente wettelijk de opdracht verstrekt. De leden van de gemeenteraad zijn per brief , dd. 9 september 2014 van deze ontwikkeling op de hoogte gesteld. 

Gezicht vanaf Willemsplein op het Paleiskwartier met de aanzet van de Paleisbrug.

foto's © paul kriele, 5 maart  en 17 mei 2014.
Zicht vanaf Essent op vooraan de
Paleisbrug en
Brand Loyalty op de Koningsweg.

De onderlinge ruzie over de meerkosten wordt nu voorgelegd aan een arbitragecommissie.
Er ligt een budget klaar voor de constructie [Van den Besselaar/Udenhout] van 17,6 miljoen. Daar zou goed mee rond te komen zijn als dit nieuwe 'akkefietje' niet zou spelen.
Gemeente [4,5 miljoen] en Provincie + Rijk [6,5 miljoen] dragen elk aan de kosten bij. Maar door de extra kosten is het eerdere voordeel van de aanbesteding verdampt en 'komt de stad nu al een miljoen tekort. Dat eerdere verdwenen voordeeltje wil de gemeente ook nog eens bij ProRail claimen. 
De bedoeling is de arbitrage voor 1 januari 2105 afgerond te hebben, zegt het College.

En erg optimistisch staat er aan het slot van d ebrief: Het is mogelijk dat de gemeente van ProRail een aanzienlijk bedrag ontvangt, waardoor de brug alsnog, binnen het -door u -beschikbare krediet gerealiseerd kan worden.

De brief gaat in de aanhef in het geheel niet in op de tegenvaller Zij meldt dat in september  2014de oplevering door Mobilis [ aan wie de opdracht voor de  ruwbouw is verleend] plaats vindt. Omdat er een zodanige technische verwevenheid tussen de  ruwbouw en de afbouw bestaat, is ook aan Mobilisde afbouw gegund. De brug zal in maart 2015 worden opengesteld voor het publiek en in juni 2015 is de oplevering.