Bouwvergunning voor bioscoop Kinepolis in Paleiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2016 Kinepolis vraagt bouwvergunning aan voor bioscoop in Paleiskwartier
De gemeente meldt dat  aan Kinepolis een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van een bioscoop *aan de Magistratnelaan. * zie artikel hieronder.
Daardoor is de procedure van bezwaarmaking gestart. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking, aldus de berichtgeving.

Bericht van 15 april 2016 Bisocoop in Paleiskwartier eindelijk zeker
Door wisselende berichten over de komst van een bioscoop in het Paleiskwartier heeft het lang geduurd vooraleer de Belgische bioscoopketen Kinepolis, bekend kon maken dat zij aan de Magistratenlaan een biscoop met zeven zalen laat bouwen. Ook onduidelijk bleef de  financiële zekerheidsstelling omtrent de investering van € 12 miljoen. 

In een zitting van de Welstandscommissie van 15 april 2016 kwam de bouw aan de orde.
Het gebouw dat gelijke hoogte heeft met de omliggende bebouwing, krijgt de hoofdingang aan de westzijde, waar de  supermarkt Emté,  voorheen Van Heinde is gelegen. Het gebouw dat uit veel glas bestaat, grenst aan de Paleisbrug en bevat ook kantooreenheden. Dat maakt de investering van € 12 miljoen bouwkosten draaglijker.


Magistratenlaan
[loopt rechts naast het spoor]
Rechts op de voorgrond, naast de Office
in aanbouw, komt de nieuwe bioscoop.

foto © paul kriele, 21 juni 2015. 
Paul Hooper van het gelijknamige architectenbureau in Oosterhout.

Het ontwerp komt van architectenbureau Hooper Architects met als directeur Paul Hooper die het plan heeft ontworpen.  
Zie voor het uitgebreide opdrachtenoverzicht van het bureau in Oosterhout  Hooper.
Op de tekening links hieronder staat al op de gevel de naam van het  kantoor Ferrero [bekend van Nutella en Tictac] dat nu nog in Breda is gezeteld. 


-Links: De Bioscoop aan de stadszijde,
Oostzijde, ofwel aan de Magistratenlaan.
-Links onder: Bioscoop gezien aan de Westzijde waar rechts er langs de Paleisbug ligt [dwarsdoorsnede rechts op de tekening..]
-Onder: Bioscoopfront aan de Zuidzijde.
Zuidelijk er voor ligt de Paleisbrug.


tekeningen © hooper architects.
 


Terug naar boven