Ontwerp voor Ponte Palazzo tussen binnenstad en West c.a.

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2009 | Gewijzigd op: 17-04-2012
Boven: Wethouder Geert Snijders is in alle opzichten, qua architectonis ontwerp, qua verkeersfawikkeling en als inrichting [verblijfsgebied],  lovend over het ontwerp van Benthem Crouwel. 
Snijders gelooft in een afgekorte brug voor langzaam verkeer [waaronder hoofdzakelijk voetgangers wordt verstaan..] van Paleiskwartier naar Koningsweg. Die brug, die voorheen de werktitel Ponte Palazzo droeg, is door Snijders alvast de 'Bossche brug' genoemd omdat ie zo goed bij de stad past.
Naast Geert Snijders zit de directeur Stadsontwikkeling Willem van der Made tijdens de presentatie van het voorkeursplan van het College van B&W voor een Ponte Palazzo in verkorte vorm.

Rechts: twee sfeerplaatjes. Boven de brug in cortenstaal uitgevoerd, waarop zelfs een park kan worden aangelegd.
Onder: de situatie op het eind- of beginpunt van de brug tussen de Essentkantoren aan de Koningsweg.
Trappen en een lift leiden voetgangers en eventueei fietsers naar de 7 meter hoger gelegen loopbrug.


schetsen © Benthem Crouwel Architekten bv bna

foto © paul kriele, 8 april 2009.
 

Ter verbinding van de wijk West* met de binnenstad, zoals het voorheen heette, is een brug voorzien vanuit de Onderwijsboulevard via het Paleiskwartier, over het spoor, dwars tussen de Essentgebouwen lopend en uitkomend op de Koningsweg. Dat 'eindpunt' lag in de eerste opties op het einde van de Vughterstraat, maar de uitloop van deze nieuwe brug 'Ponte Palazzo' genaamd [variant op Paleiskwartier], is nu gereduceerd tot de Koningsweg en mogelijk -in de lange variant- tot het  Willemsplein restaurant Palazzo.
Alle drie de bureaus moesten, behalve een korte variant, die loopt tot aan de Koningsweg, ook een langere variant, die over de Koningsweg heen gaat, maar nog vóór de Dommel ophoudt en daar 'aansluit' bij de voetgangersbrug over die rivier, ontwerpen.

* West  en binnenstad: Met de wijk West wordt bedoeld de Kruiskamp en Deuteren en de steeds voller wordende nieuwe wijk Willemspoort, waar  500 woningen komen en het JBZiekenhuis met 4000 werknemers en de Onderwijsboulevard met 20.000 studenten, en de verderop gelegen bedrijfsterreinen met 10.000 arbeidsplaatsen.

Uit een presentatie van drie bureaus, alle drie Amsterdams, heeft het College van B&W voor het ontwerp van Benthem Crouwel gekozen. De afgevallen bureaus zijn Hans van Heeswijk en Zwart & Jansma architecten.
De motivering van de keuze van de jury,  bestaande uit Pi de Bruijn [architect van Essent en ZLTO], Shyam Khandekar [ontwerper Paleiskwartier] en Willem van der Made, luidt dat het aspect 'verblijfsgebied', voor deze hoogwaardig ingevulde langzaam verkeersroute, met een parkachtige inrichting, doorslaggevend is om voor Benthem Crouwel te kiezen. Het ontwerp van Benthem Crouwel ontwijkt niet dat er werkelijk ook een brug, een monument komt te staan, terwijl de andere twee dat een beetje proberen te verdoezelen en weinig unieks bieden. De brug van Benthem Crouwel is een verblijfsgebied, een tot  park omgebouwde zône. Deze roestige cortenstalenbak profileert zich in de omgeving. 

Hierboven: de stedenbouwkundige van de gemeente Anja Poot, die als portefeuillehoudster inzake Ruimtelijke Ontwikkelingen/Stedenbouw de verantwoordeijkheid heeft voor dit project.
Links: twee impressies van de invulling en uitstraling van de brug die op 7 meter hoogte ligt en 260 meter lang is, te beginnen bij het SM's en eindigend bij Essent.
In de brugplaten zitten gaten zodat ook bomen vanaf het maaiveld door de promenade kunnen heengroeien.


© Benthem Crouwel Architekten bv bna.
foto © paul kriele, 8 april 2009.

De gemeenteraad krijgt dit [voorkeurs-] voorstel in juni /juli 2009 voorgelegd en kan nog kiezen uit de lange of korte variant. De bouw hoopt wethouder Snijders eind 2010 begin 2011 te kunnen doen aanvangen.

Terug naar boven